Urząd Regulacji Energetyki przekazał, że wpłynęły wnioski taryfowe i czterech tzw. sprzedawców z urzędu. Do prezesa URE dotarły także wnioski taryfowe pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych. - Tym samym Prezes URE rozpoczął postępowania taryfowe dotyczące cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych i stawek opłat dystrybucyjnych na 2022 rok – przekazało URE. Postępowania powinny zakończyć się przed końcem roku.