Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Elektrownie Jądrowe, spółki Skarbu Państwa, odpowiedzialnej za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, 17 marca 2023 r. odwołało dotychczasowego prezesa Tomasza Stępnia i jednocześnie powierzyło pełnienie obowiązków na tym stanowisku dotychczasowemu wiceprezesowi spółki, Łukaszowi Młynarkiewiczowi.

Został on powołany na stanowisko wiceprezesa Polskie Elektrownie Jądrowe 15 grudnia 2022 r. Jest on doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz wykładowcą akademickim.

Czytaj więcej

Rządowa agencja wesprze finansowo mały atom Orlenu i Synthosu

Przed powołaniem na stanowisko wiceprezesa Polskich Elektrowni Jądrowych Młynarkiewicz pełnił funkcję prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (od września 2019 r. do grudnia 2022 r.).

Tomasz Stępień jest kojarzony ze środowiskiem politycznym byłego już pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

Zgodnie ze strategią energetyczną, Polska planuje oddać do użytku pierwszy reaktor jądrowy w 2033 r., a do 2043 r. chce dysponować do 9 GW w atomie. PEJ współpracuje z amerykańskim Westinghouse przy pierwszej preferowanej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, w której wykorzystana zostanie wybrana technologia AP1000. W wakacje ma dojść do podpisania umowy projektowej PEJ z Westinghouse.