Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) rozpatrzy kolejny wniosek dotyczący technologii SMR. Spółka Orlen Synthos Green Energy przekazała dokumenty do PAA w piątek 8 lipca. To spółka celowa chemicznego Synthosu oraz PKN Orlen. Eksperci PAA sprawdzą, czy przedłożona dokumentacja organizacyjno-techniczna jest zgodna z wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikającymi z przepisów prawa. — Prezes PAA wyda ogólną opinię w tej sprawie w ciągu sześciu miesięcy. W skomplikowanych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o kolejne trzy miesiąc me — wyjaśnia agencja.

—Szybkie wdrożenie technologii jądrowej wymaga sprawdzonych rozwiązań. Prowadzimy zaawansowaną współpracę z GE Hitachi Nuclear Energy, firmą doświadczoną w realizacji projektów jądrowych, z będąca najbliżej komercjalizacji technologią BWRX. To gwarancja niezależności energetycznej Polski — skomentował złożenie wniosku prezes Orlenu, Daniel Obajtek.

Czytaj więcej

KGHM składa wniosek o wdrożenie małego atomu

Reaktor BWRX-300 o mocy projektowej 300MWe jest reaktorem nowej generacji typu wrzącego. Projektantem jest GE Hitachi – amerykański dostawca usług jądrowych. Obecnie projekt reaktora BWRX-300 poddawany jest przeglądowi bezpieczeństwa przez amerykański dozór jądrowy (NRC) w procesie oceny raportów tematycznych (ang. Topical Reports) oraz kanadyjski dozór jądrowy CNSC w procesie VDR (Vendor Design Review).

Zgodnie z art. 39b ustawy - Prawo atomowe, przedmiotem ogólnej opinii PAA może być dowolny aspekt związany z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną planowanego obiektu jądrowego. — Ogólna opinia, jako instrument pre-licencyjny, może dotyczyć wszelkich, planowanych przez inwestora rozwiązań, w tym projektowych, technologicznych i organizacyjnych, które będą miały bezpośredni wpływ na zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej — podkreśla PAA. Opinia ta powinna zmierzać do określenia czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne są zgodne z wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikającymi z przepisów prawa, czy też inwestor powinien dokonać stosownych modyfikacji.