Należący do Michała Sołowowa koncern chemiczny, podpisał dwa porozumienia trójstronne ze swoim partnerem technologicznym, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) oraz producentem komponentów dla elektrowni jądrowych BWXT Canada oraz dwustronne porozumienie z kanadyjskim koncernem energetycznym Ontario Power Generation (OPG). Ten ostatni na początku grudnia ogłosił, że wybuduje pierwszy na świecie komercyjny reaktor BWRX-300: ma być gotowy w 2028 r. W porozumieniu zawartym z BWXT Canada, SGE deklaruje zamówienie z przeznaczeniem na rynek europejski, w tym polski, przynajmniej dziesięciu reaktorów BWRX-300 do których BWXT wykona część podzespołów, w tym jeden z najważniejszych elementów całej konstrukcji - zbiornik ciśnieniowy reaktora. Na mocy tego porozumienia polska spółka będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczeń z realizacji prac nad pierwszym na świecie reaktorem BWRX-300. Powstanie on na terenie elektrowni w Darlington w Kanadzie.

Dla SGE będzie to projekt referencyjny – możliwość ścisłej współpracy z OPG w tym obszarze ma umożliwić realizację projektu w Polsce z zaledwie rocznym przesunięciem względem działań prowadzonych w Kanadzie. SGE będzie mógł wykorzystać do swoich inwestycji wiedzę w zakresie rozwoju, przygotowania procesu inwestycyjnego, licencjonowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej tego samego typu.

Choć zbiornik ciśnieniowy reaktora BWRX-300 powstanie w Kanadzie, to cały szereg innych podzespołów będzie produkowane w Polsce. GE Hitachi będąc częścią grupy GE - dużego inwestora w Polsce, posiada listę blisko 3 000 podmiotów polskich firm współpracujących z GE w obszarze energetyki (GE Power Supplier Chain). Z tej listy GE Hitachi zidentyfikowało blisko 300 firm, które mają potencjał stać się częścią łańcucha dostaw przy budowie elektrowni z reaktorami BWRX-300. GEH szacuje, że około 50 proc. kosztów związanych z budową elektrowni z reaktorem BWRX-300 może zostać wydatkowana w Polsce.