ZE PAK, którego większościowym udziałowcem jest Zygmunt Solorz angażuje się obecnie w różne inicjatywy związane z technologiami jądrowymi, które mogą zapewnić Polsce czystą i tanią energię.

Współpraca ZE PAK i IP3 będzie m.in. polegała na wypracowaniu i uzyskaniu zgód odpowiednich władz i urzędów, w tym amerykańskich i polskich, a także innych międzynarodowych, które mogą być niezbędne dla realizacji projektu. Może obejmować również pozyskanie akceptacji ze strony organów nadzorczych i regulacyjnych w poszczególnych krajach, które będą dostawcami danych technologii.

- Projekty atomowe, niezależnie czy planowane w Polsce czy zagranicą, muszą mierzyć się ze skomplikowaną materią regulacyjną i uwarunkowaniami politycznymi. Dlatego poprosiliśmy o współpracę renomowaną amerykańską firmę doradczą IP3. Liczymy, że pomoże nam wypracować właściwe decyzje w obszarach, w których nie mamy doświadczenia - powiedział Zygmunt Solorz.

Strony będą wspólnie pracować nad przygotowaniem planu wdrożeniowego i finansowego w celu stworzenia wymagań, a następnie zamówienia konkretnych rozwiązań. W ramach planu, zostanie wypracowane najlepsze dostępne połączenie technologii, komponentów i usług potrzebnych do opracowania i wdrożenia rozwiązań jądrowych.

- Energia jądrowa będzie odgrywała kluczową rolę w światowym miksie energii. Chcemy, aby państwa wysoko uprzemysłowione mogły wykorzystać istniejące technologie i skutecznie zrealizować cele klimatyczne wyznaczone na 2040 r. – powiedział Michael Hewitt, współzałożyciel i prezes IP3. - Plan ten, realizowany m.in. przez sektor prywatny, pozwoli Polsce wejść z sukcesem na ten wymagający rynek i przygotować się do przejścia na technologie wodorowe i jądrowe - dodaje Hewitt.

Do zespołu i zarządu IP3 dołączyła Georgette Mosbacher, była ambasador USA w Polsce.