Skarb Państwa przejął udziały w spółce jądrowej

Po kilkumiesięcznych negocjacjach Skarb Państwa przejął od PGE, Enei, Tauronu i KGHM wszystkie udziały w spółce PGE EJ 1, która przygotowuje inwestycję w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Wartość transakcji sięgnęła 531,36 mln zł.

Publikacja: 27.03.2021 09:16

Skarb Państwa przejął udziały w spółce jądrowej

Foto: Nuclear Power Plant /Bloomberg

Najwięcej pieniędzy, bo 372 mln zł, popłynęło do Polskiej Grupy Energetycznej, której zaangażowanie kapitałowe w spółce jądrowej sięgało 70 proc. Pozostali inwestorzy, czyli energetyczne grupy Enea i Tauron oraz producent miedzi KGHM mieli po 10 proc. udziałów w spółce. Pierwotnie to te cztery spółki miały zrealizować inwestycję w elektrownię jądrową, ale ostatecznie inwestycja okazała się ponad ich finansowe możliwości. Dlatego realizująca proces inwestycyjny spółka celowa przeszła bezpośrednio pod skrzydła państwa.

""

Cena atomu najwyższa w długiej perspektywie

energia.rp.pl

– Rezultaty działań prowadzonych przez spółkę będą niezbędnym wkładem do dokumentacji, która umożliwi rządowi podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej wyboru technologii i partnera do budowy elektrowni jądrowych w Polsce – stwierdził Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który podpisał umowę w imieniu Skarbu Państwa.

– Dzisiejsza umowa sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 kończy etap zaangażowania PGE oraz pozostałych wspólników w projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W drugiej połowie 2021 r. PGE EJ 1 zakończy prace nad raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportem lokalizacyjnym, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. To dobry moment na przejęcie projektu przez Skarb Państwa – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. – Rząd nada inwestycji odpowiedni priorytet, a dzięki posiadanym zasobom i możliwościom dokona wyboru najlepszego partnera, lokalizacji i technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – dodał.

Aktualnie spółka celowa kontynuuje badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch obszarach na Pomorzu: Lubiatowie – Kopalinie w gminie Choczewo oraz Żarnowcu w gminie Krokowa i Gniewino. To w jednej z tych dwóch lokalizacji staną pierwsze bloki jądrowe. W kolejnym etapie brana jest pod uwagę budowa następnych dwóch elektrowni – w Bełchatowie i w Pątnowie. Równolegle do działań przygotowawczych polski rząd negocjuje dostawy reaktora dla tej inwestycji z firmami z USA, Francji i Korei Południowej. Oferty wraz z propozycjami współfinansowania inwestycji powinny wpłynąć w przyszłym roku.

""

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

energia.rp.pl

PGE EJ 1 powstała w styczniu 2010 r. Na początku wyłącznym jej udziałowcem była Polska Grupa Energetyczna, ale w 2014 r. po 10 proc. udziałów w spółce przejęły inne kontrolowane przez Skarb Państwa firmy: Enea, Tauron i KGHM. Skala inwestycji przerosła jednak ich możliwości. Najpierw PGE zadeklarowała, że odkupi udziały od pozostałych firm, a następnie stwierdziła, że nie jest w stanie udźwignąć tak dużej inwestycji i chce sprzedać udziały Skarbowi Państwa. Na początku 2021 r. resort klimatu sprawdził, jak przebiegała realizacja programu jądrowego w l. 2016 – 2019 i stwierdził poważne opóźnienia po stronie inwestora. Okazało się, że żadne z działań przewidzianych do realizacji w analizowanym okresie nie zostało wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z uwagi na stwierdzone opóźnienia resort stwierdził, że konieczne jest przyspieszenie realizacji programu. „Do tego niezbędne jest jednak podjęcie decyzji przesądzającej o rozwoju energetyki jądrowej” – czytamy w sprawozdaniu.

Najwięcej pieniędzy, bo 372 mln zł, popłynęło do Polskiej Grupy Energetycznej, której zaangażowanie kapitałowe w spółce jądrowej sięgało 70 proc. Pozostali inwestorzy, czyli energetyczne grupy Enea i Tauron oraz producent miedzi KGHM mieli po 10 proc. udziałów w spółce. Pierwotnie to te cztery spółki miały zrealizować inwestycję w elektrownię jądrową, ale ostatecznie inwestycja okazała się ponad ich finansowe możliwości. Dlatego realizująca proces inwestycyjny spółka celowa przeszła bezpośrednio pod skrzydła państwa.

Pozostało 83% artykułu
Atom
Jest umowa na zaprojektowanie polskiego atomu
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Atom
Umowa na projektowanie atomu na Pomorzu możliwa już w środę
Atom
Rosjanie nie śpieszą się z rozbudową siłowni jądrowej na Węgrzech
Atom
Polski atom przyspiesza. Kolejne decyzje jeszcze przed wyborami?
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Atom
Jest decyzja środowiskowa dla atomu w Polsce
Atom
Amerykanie pomogą budować kadry na potrzeby polskiego atomu