Skarb Państwa przejął udziały w spółce jądrowej

Po kilkumiesięcznych negocjacjach Skarb Państwa przejął od PGE, Enei, Tauronu i KGHM wszystkie udziały w spółce PGE EJ 1, która przygotowuje inwestycję w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Wartość transakcji sięgnęła 531,36 mln zł.

Publikacja: 27.03.2021 09:16

Skarb Państwa przejął udziały w spółce jądrowej

Foto: Nuclear Power Plant /Bloomberg

Najwięcej pieniędzy, bo 372 mln zł, popłynęło do Polskiej Grupy Energetycznej, której zaangażowanie kapitałowe w spółce jądrowej sięgało 70 proc. Pozostali inwestorzy, czyli energetyczne grupy Enea i Tauron oraz producent miedzi KGHM mieli po 10 proc. udziałów w spółce. Pierwotnie to te cztery spółki miały zrealizować inwestycję w elektrownię jądrową, ale ostatecznie inwestycja okazała się ponad ich finansowe możliwości. Dlatego realizująca proces inwestycyjny spółka celowa przeszła bezpośrednio pod skrzydła państwa.

""

Cena atomu najwyższa w długiej perspektywie

energia.rp.pl

– Rezultaty działań prowadzonych przez spółkę będą niezbędnym wkładem do dokumentacji, która umożliwi rządowi podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej wyboru technologii i partnera do budowy elektrowni jądrowych w Polsce – stwierdził Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który podpisał umowę w imieniu Skarbu Państwa.

– Dzisiejsza umowa sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 kończy etap zaangażowania PGE oraz pozostałych wspólników w projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W drugiej połowie 2021 r. PGE EJ 1 zakończy prace nad raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportem lokalizacyjnym, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. To dobry moment na przejęcie projektu przez Skarb Państwa – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. – Rząd nada inwestycji odpowiedni priorytet, a dzięki posiadanym zasobom i możliwościom dokona wyboru najlepszego partnera, lokalizacji i technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – dodał.

Aktualnie spółka celowa kontynuuje badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch obszarach na Pomorzu: Lubiatowie – Kopalinie w gminie Choczewo oraz Żarnowcu w gminie Krokowa i Gniewino. To w jednej z tych dwóch lokalizacji staną pierwsze bloki jądrowe. W kolejnym etapie brana jest pod uwagę budowa następnych dwóch elektrowni – w Bełchatowie i w Pątnowie. Równolegle do działań przygotowawczych polski rząd negocjuje dostawy reaktora dla tej inwestycji z firmami z USA, Francji i Korei Południowej. Oferty wraz z propozycjami współfinansowania inwestycji powinny wpłynąć w przyszłym roku.

""

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

energia.rp.pl

PGE EJ 1 powstała w styczniu 2010 r. Na początku wyłącznym jej udziałowcem była Polska Grupa Energetyczna, ale w 2014 r. po 10 proc. udziałów w spółce przejęły inne kontrolowane przez Skarb Państwa firmy: Enea, Tauron i KGHM. Skala inwestycji przerosła jednak ich możliwości. Najpierw PGE zadeklarowała, że odkupi udziały od pozostałych firm, a następnie stwierdziła, że nie jest w stanie udźwignąć tak dużej inwestycji i chce sprzedać udziały Skarbowi Państwa. Na początku 2021 r. resort klimatu sprawdził, jak przebiegała realizacja programu jądrowego w l. 2016 – 2019 i stwierdził poważne opóźnienia po stronie inwestora. Okazało się, że żadne z działań przewidzianych do realizacji w analizowanym okresie nie zostało wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z uwagi na stwierdzone opóźnienia resort stwierdził, że konieczne jest przyspieszenie realizacji programu. „Do tego niezbędne jest jednak podjęcie decyzji przesądzającej o rozwoju energetyki jądrowej” – czytamy w sprawozdaniu.

Najwięcej pieniędzy, bo 372 mln zł, popłynęło do Polskiej Grupy Energetycznej, której zaangażowanie kapitałowe w spółce jądrowej sięgało 70 proc. Pozostali inwestorzy, czyli energetyczne grupy Enea i Tauron oraz producent miedzi KGHM mieli po 10 proc. udziałów w spółce. Pierwotnie to te cztery spółki miały zrealizować inwestycję w elektrownię jądrową, ale ostatecznie inwestycja okazała się ponad ich finansowe możliwości. Dlatego realizująca proces inwestycyjny spółka celowa przeszła bezpośrednio pod skrzydła państwa.

Pozostało 83% artykułu
Atom
Elektrownia atomowa w Zaporożu ruszy? Nowe ustalenia po spotkaniu Rosjan z MAEA
Atom
Atom ma być na czas. Pomóc ma zmiana w prawie
Atom
Andrzej Ziółkowski, szef Urzędu Dozoru Technicznego: Przygotowujemy się do atomu
Materiał Promocyjny
Atom ważny dla nowoczesnej gospodarki
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Atom
Lepiej późno niż później. W Choczewie trwają prace nad elektrownią jądrową
Atom
Francuzi kuszą polski rząd. Stanęli do wyścigu po polski atom