Orlen dostał wsparcie z UE na wodorowy projekt

Unijna dotacja na budowę 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Polsce i instalacji do produkcji tego paliwa w Szczecinie sięga 62 mln euro. Do 2030 r. Orlen chce mieć ponad 100 tego typu stacji.

Publikacja: 18.04.2024 18:26

Orlen dostał wsparcie z UE na wodorowy projekt

Foto: Adobe Stock

Orlen otrzyma 62 mln euro, czyli równowartość 268,5 mln zł według obecnego kursu NBP, unijnego, bezzwrotnego dofinansowania na realizację trzeciego etapu projektu Clean Cities - Hydrogen mobility in Poland. Przedsięwzięcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru rozmieszczonych przy drogach sieci TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) w różnych regionach Polski. Ponadto w Szczecinie zaplanowano budowę instalacji do produkcji wodoru jakości paliwa silnikowego, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

W ramach dwóch pierwszych etapów Orlen realizuje budowę ośmiu stacji tankowania wodoru i instalacji produkcji wodoru jakości paliwa silnikowego we Włocławku. Te inwestycje już wcześniej otrzymały wsparcie w kwocie 70 mln zł z unijnego funduszu „Łącząc Europę”. Za pozyskane pieniądze Orlen uruchomił m.in. dostawy wodoru dla pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu i prowadzi testy stacji tankowania wodoru w Katowicach. Kolejne stacje mają powstać w Pile, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bielsku-Białej i Włocławku. Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne, przeznaczone do zasilania autobusów miejskiej komunikacji publicznej, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.

Czytaj więcej

Orlen ma własną technologię produkcji wodoru

Największy wodorowy grant dla Orlenu

Obecnie przyznane pieniądze zostały Orlen otrzymał w ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility, ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). W sumie dotacje w łącznej kwocie 424 mln euro zasilą 42 projekty. Na te dotyczące budowy infrastruktury tankowania wodoru przeznaczono ponad 120 mln euro, z czego połowa to dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Orlen. Koncern informuje, że uzyskane przez niego wsparcie to największy grant w historii instrumentu „Łącząc Europę” w obszarze wodoru.

„Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Widzimy, że w kolejnych latach będzie on odgrywał istotną rolę, szczególnie w przemyśle, transporcie ciężkim i publicznym” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Grzegorz Jóźwiak, dyrektor biura technologii wodorowych i paliw syntetycznych Orlenu. Zauważa, że sukcesywnie rośnie zainteresowanie pojazdami z napędem wodorowym, dlatego koncern, wraz z samorządami, chce rozwijać ten rodzaj transportu.

Do 2030 r. grupa Orlen zamierza zbudować ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Paliwo będzie dostarczane z mających powstać tzw. hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Do końca dekady koncern chce mieć elektrolizery o łącznej mocy około 1 GW. To z kolei, w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen, umożliwi produkcję ponad 130 tys. ton rocznie odnawialnego wodoru.

Orlen otrzyma 62 mln euro, czyli równowartość 268,5 mln zł według obecnego kursu NBP, unijnego, bezzwrotnego dofinansowania na realizację trzeciego etapu projektu Clean Cities - Hydrogen mobility in Poland. Przedsięwzięcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru rozmieszczonych przy drogach sieci TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) w różnych regionach Polski. Ponadto w Szczecinie zaplanowano budowę instalacji do produkcji wodoru jakości paliwa silnikowego, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Pozostało 84% artykułu
Wodór
MOL uruchamia największy zakład produkcji zielonego wodoru w regionie
energia
Polacy daleko w kolejce po wodór. Poznaliśmy raport PIE
Wodór
Tylko jedna stacja wodorowa w Polsce. Gdzie powstała?
Wodór
Ósma w Polsce dolina wodorowa powstała w Kozienicach
Wodór
Zielony Korytarz Wodorowy dostanie pieniądze z Unii
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?