W raporcie podano, że o wydłużeniu działania funduszu zdecydowało w środę zgromadzenie inwestorów JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Wcześniej, 30 stycznia br. zarząd JSW wyraził zgodę na wydłużenie czasu działania funduszu o trzy lata, do 30 grudnia 2027 r. - z pozostawieniem możliwości przedłużania jego działalności maksymalnie o trzy lata.

Czytaj więcej

Nowy prezes JSW zmierzy się z żądaniami podwyżek dla pracowników

Powstały w 2018 r. fundusz pod nazwą JSW Stabilizacyjny FIZ służy gromadzeniu środków, mogących wspomagać płynność finansową spółki lub finansowanie kluczowych inwestycji w okresach dekoniunktury. Inny cel możliwego zasilenia funduszu to wsparcie dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków na realizację inwestycji strategicznych dla spółki i jej grupy kapitałowej.

W 2020 r., gdy rynek węgla, koksu i stali znalazł się w kryzysie, spółka zdecydowała o stopniowym umarzaniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, otrzymując tym samym blisko 1,4 mld zł płynnych środków.

Rok 2022 Grupa JSW zamknęła rekordowym zyskiem w wysokości 7,6 mld zł i zgromadziła w funduszu stabilizacyjnym blisko 5 mld zł. W 2022 r. Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu.