Rafako przetrwa? Jest zielone światło akcjonariuszy dla sposobu ratowania firmy

Akcjonariusze Rafako zgodzili się, aby długi spółki z Raciborza zamienić na akcje. To pierwszy etap realizacji planów ratowania spółki. Kolejny to nowy inwestor, który powinien przejąć Rafako wczesną jesienią.

Publikacja: 27.07.2023 11:48

Teren zakładu Rafako w Raciborzu

Teren zakładu Rafako w Raciborzu

Foto: PAP/Zbigniew Meissner

Ostatnie walne zgromadzenie firmy daje szansę na zachowanie płynności finansowej i wejścia do spółki inwestora z branży. Decyzję w sprawie uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje podjęli m.in. obligatariusze PBG (bezpośrednio i pośrednio posiada 26,4 proc. akcji Rafako) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR posiada 7,84 proc. akcji Rafako.) W zgromadzeniu nie wzięli udziału przedstawiciele Eko-Okien, które posiadają 10,13 proc. akcji Rafako. Na poprzednich walnych zgromadzeniach także byli nie obecni. Walne zdecydowało o emisji obligacji na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu, które ARP może zamienić na akcje Rafako (ARP udzieliła w 2022 r. Rafako pomocy publicznej w wysokości 100 mln zł).

Czytaj więcej

Rafako bliżej inwestora. Wiemy, kto nim może zostać

Podjęto także decyzję o emisji akcji na rzecz wierzycieli Rafako., w tym gwarantów inwestycji z Jaworzna, którzy wypłacili Tauronowi 240 mln zł z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu. Są nimi: PKO Bank Polski, mBank, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki te zostały wypłacone na rzecz Tauronu, kończąc w ten sposób spór o problemy techniczne bloku w Jaworznie. Konwersja długu pozwoli Rafako na przetrwanie kolejnych miesięcy do czasu wejścia nowego inwestora do firmy.

Przypomnijmy, że 25 lipca PBG oraz Rafako poinformowały komunikatami giełdowymi o otrzymaniu oferty inwestycyjnej od PG Energy. Spółka jest gotowa odkupić od PBG pakiet 26,4 proc. akcji Rafako. Na stole są dwa warianty wyceny akcji. Pierwszy zakłada cenę 22 gr. powiększoną o 80 proc. średniej ważonej ceny rynkowej akcji Rafako za okres trzech miesięcy poprzedzających pierwszą rocznicę sprzedaży przez PBG oraz Multaros pakietu akcji Rafako, przy czym ta składowa nie może być niższa niż 23 grosze i wyższa niż 58 groszy. Oznacza to, że kwota transakcji waha się w tym wariancie między 20,4 a 34 mln zł. Drugą opcją jest wycena rzędu 67 groszy za akcję, ale płatne w dniu sprzedaży, co daje 28,4 mln zł.

Czytaj więcej

Ważą się losy Rafako i modernizacji starych elektrowni węglowych

Wyboru jednego z powyższych wariantów ma dokonać inwestor w okresie przed planowaną datą zamknięcia transakcji.

Oferta zakłada również emisję 500 mln akcji Rafako przy cenie emisyjnej 0,10 zł za akcję, z których 400 mln akcji obejmie inwestor (za kwotę 40 mln zł) a 100 mln Polski Fundusz Rozwoju (za kwotę 10 mln zł). Po tych operacjach inwestor posiadałby 48,2 proc., a PFR 12,3 proc. akcji Rafako.

Ewentualna finalizacja oferty złożonej przez PG Energy i zaakceptowanej przez obligatariuszy PBG powinna nastąpić w terminie do 31 września 2023 r. z możliwością przedłużenia do 31 października 2023 r.

Węgiel
Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Węgiel
Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo
Węgiel
Do węglowej spółki PGE wraca jej dawny prezes
Węgiel
Państwowe spółki z zakazem importu węgla. Normy zapasów przekraczają 200 proc.
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Węgiel
PGE nie chce "miękkiego" wydzielenia węgla. Liczy na pozbycie się elektrowni z Grupy