Rafako bliżej inwestora. Wiemy, kto nim może zostać

Raciborska spółka znalazła potencjalnego inwestora. Jest nią polska firma PG Energy. Odkupi ona od PBG oraz spółki Multaros wszystkie posiadane akcje Rafako. Oferta została wstępnie zaakceptowana.

Publikacja: 26.07.2023 09:49

Rafako bliżej inwestora. Wiemy, kto nim może zostać

Foto: materiały prasowe

PBG otrzymało ofertę nabycia posiadanych przez spółkę 7.665.999 sztuk akcji Rafako oraz 34.800.001 akcji Rafako posiadanych przez spółkę Multaros Trading Company - poinformowało PBG w komunikacie giełdowym. Oferta została kierunkowo zaakceptowana przez spółkę.

Sposób transakcji 

PG Energy odkupi od PBG oraz spółki Multaros wszystkie posiadane akcje Rafako, łącznie 42.466.000 akcji.

PBG zakłada również możliwość sprzedaży akcji Rafako za cenę 0,67 zł za akcję, płatne w całości w dniu sprzedaży przez PBG oraz Multaros posiadanego pakietu akcji lub wyboru wariantu zapłaty ceny dokona PG Energy w okresie przed planową datą zamknięcia transakcji.

Czytaj więcej

Ważą się losy Rafako i modernizacji starych elektrowni węglowych

Konieczny udział PFR i ARP

Jak czytamy w komunikacie, PG Energy jako warunek konieczny dla stabilizacji sytuacji spółki Rafako oraz szybkiego i wiarygodnego powrotu na rynek wskazało bliskie partnerstwo z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencją Rozwoju Przemysłu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz pozyskanie istotnego wsparcia finansowego od wskazanych instytucji jako warunek zawieszający realizacji transakcji.

PG Energy dokona objęcia łącznie 400 mln sztuk akcji spółki Rafako nowej emisji, przy cenie emisyjnej 0,10 zł, to jest za łączną kwotę 40 mln zł.

Zgodnie z komunikatem PFR TFI dokona objęcia łącznie 100 mln sztuk akcji spółki Rafako nowej emisji, przy cenie emisyjnej 0,10 zł, to jest za łączną kwotę 10 mln zł.

Inwestor przewiduje, że nabycie od PBG oraz Multaros pakietu akcji Rafako nastąpi jednocześnie z uzgodnieniem finansowania Rafako przez Grupę PFR, przy czym strony zobowiążą się do dołożenia wszelkich starań w celu sfinalizowania łącznie tych transakcji do dnia 30 września 2023 r. z możliwością przedłużenia do 31 października 2023 r.

PG Energy Capital Management jest inwestycyjną spółką holdingową, która koncentruje się na sektorach przemysłowych oraz energetyce. W skład tej grupy wchodzi m.in. Elektromontaż Poznań.

Konwersja długu na akcje

Oferta została oparta na założeniach, że zostanie dokonana konwersja zobowiązań Rafako na akcje w kwocie 412.000.000 zł po jednostkowej cenie emisyjnej 1,60 zł za jedną akcję. Ponadto saldo zobowiązań firmy, których termin wymagalności nastąpi w następnych 5 latach przed dokonaniem dokapitalizowania w ramach transakcji, nie będzie przekraczał 200.000.000 zł.

Rafako będzie posiadał kapitał obrotowy na poziomie 50.000.000 zł oraz linie gwarancyjne na poziomie 100.000.000 zł. 

W środę 26 lipca odbędzie się walne zgromadzenie firmy, na którym ma dojść do konwersji wspominanego wyżej zadłużenia. 

Jednocześnie względem poprzednich zleceń Rafako ma zostać podpisany aneks dotyczący kontraktu z JSW Koks. Rafako ma wznowić także negocjacje z litewską firmą JSC Vilniaus. Chodzi o spór za niewykonanie przez Rafako jednostki kogeneracyjnej w Wilnie. 

PBG otrzymało ofertę nabycia posiadanych przez spółkę 7.665.999 sztuk akcji Rafako oraz 34.800.001 akcji Rafako posiadanych przez spółkę Multaros Trading Company - poinformowało PBG w komunikacie giełdowym. Oferta została kierunkowo zaakceptowana przez spółkę.

Sposób transakcji 

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Rekordowe wyniki Taurona. W tle 8 miliardów rekompensat
Energetyka Zawodowa
Raport dla Orlenu o Bartłomieju Sienkiewiczu. Ekspert: To jest czarny PR
Energetyka Zawodowa
Kolejne zmiany kadrowe w Orlenie. Wiadomo kto jest w zarządzie
Energetyka Zawodowa
Producenci cementu mają pomysł jak obniżyć ceny
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka Zawodowa
Dyrektywa budynkowa nie umożliwi eksmisji