Mimo wniosków akcjonariuszy na Walnym,  o wypłatę 30,30 zł i 19,32 zł dywidendy, nie uzyskały one aprobaty większości.  Zarząd JSW zaproponował jeszcze w marcu, by zysk netto za 2022 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy. Prezes Tomasz Cudny w kwietniowym wywiadzie dla naszej redakcji tłumaczył, że spółka nadal ma zobowiązanie wobec Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 620 mln zł. „To w oczywisty sposób ogranicza zarząd spółki w możliwości rekomendowania wypłaty dywidendy, gdyż oznaczałoby to złamanie warunków podpisanych w 2020 r. umów z PFR. Zarząd spółki jest zobowiązany respektować wszystkie postanowienia zawarte w podpisanych umowach.” – tłumaczy wówczas decyzję o braku dywidendy Tomasz Cudny.

Zgodnie z działającą w spółce polityką dywidendową intencją zarządu JSW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Zależna jest ona jednak od wielu czynników jak potrzeby kapitałowe, ograniczenia prawne czy sytuacja finansowa. Tym właśnie zarząd argumentuje podjętą decyzję.

Czytaj więcej

Tomasz Cudny, prezes JSW: Rozporządzenie metanowe nam nie zagrozi

Ostatni raz JSW podzieliła się z akcjonariuszami zyskiem za 2018 r., wypłacając w 2019 r.,1,71 zł dywidendy na akcję.