Kolejne podwyżki płac w górniczym gigancie

Związki zawodowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wynegocjowały z zarządem spółki porozumienie ustalające wysokość tegorocznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółce. Wzrost wyniesie 15,4 proc. Nowe porozumienie będzie wymagało zmian w umowie społecznej zawartej z górnikami w maju 2021 r., która określa datę wygaśnięcia polskiego górnictwa na 2049 r.

Publikacja: 16.02.2023 21:03

Kolejne podwyżki płac w górniczym gigancie

Foto: JODŁOWSKI TOMASZ/FOTORZEPA

Wynagrodzenie będzie wyliczone na podstawie kwoty bazowej stanowiącej średnie wynagrodzenie za 2022 r. w spółkach węglowych objętych umową społeczną dotyczącą transformacji sektora oraz nowym systemem wsparcia powiększone o 14,4 proc. (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. - równowartość inflacji) plus 1 punkt procentowy. Wzrost wyniesie zatem 15,4 proc.

Przesłanki stojące za podwyżką

W preambule porozumienia czytamy, że uzasadnieniem dla podwyżek jest „konieczność utrzymania w 2023 r. w przedsiębiorstwach górniczych objętych Umową Społeczną oraz Nowym Systemem Wsparcia realnego poziomu wynagrodzeń, zgodnego z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą kraju, powstałą w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy Społecznej i tym samym w dniu złożenia Wniosku Notyfikacyjnego, tj. wojny na Ukrainie i inflacją wyższą niż pierwotnie planowano, skutkującą podwyższeniem cen, co przekłada się na dużo wyższe koszty utrzymania pracowników i ich rodzin”. Portal „Solidarności Górniczej” wskazuje, że jednym z punktów wskazano, że ustalona wysokość funduszu wynagrodzenia na 2023 r. wiąże się z potrzebą zmiany treści umowy społecznej, a więc aktualizacji wniosku notyfikacyjnego umowy oraz zmiany planów operacyjnych poszczególnych jednostek produkcyjnych PGG.

Czytaj więcej

Pechowa ściana wydobywcza utrudnia życie Bogdance

Jak podaje portal „Solidarności Górniczej”, przyjęte postanowienia wejdą w życie z dniem zaakceptowania przez właściwego ministra (Ministerstwo Aktywów Państwowych) tegorocznych planów operacyjnych. „Z punktu widzenia pracownika jest to porozumienie korzystne. Dodatki inflacyjne, które były wypłacane w roku 2022, zostały wliczone do tak zwanej średniówki, przez co baza przy obliczaniu tegorocznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stała się znacząco wyższa. Jeśli chodzi o wzrost - 15,4 proc. - jest on tożsamy z tym, co wywalczono w innych spółkach węglowych. Za tydzień siadamy do rozmów na temat "skonsumowania" wynegocjowanych środków, a więc tego, w jakich elementach zostaną rozdysponowane”- poinformował „Solidarność Górniczą” szef "Solidarności" w PGG Bogusław Hutek. Na koniec 2022 r. PGG zatrudniało - jak wynika z informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych - 36,8 tys. osób.

Ceny węgla z PGG rosną…

Wynagrodzenia w PGG rosną podobnie jak cena węgla z kopalń największej grupy górniczej. W PGG, koszt produkcji węgla potrzebny do wytworzenia jednego gigadżula energii wynosił w 2021 r. 17 zł, zaś w zeszłym roku już ok. 25 zł. Z kolei na początku lutego PGG przekazała, że w 2023 r. średnia cena węgla energetycznego wyniesie w spółce (według prognoz) 39 zł/GJ. „Będzie równa kosztom produkcji węgla” – zapewniała spółka. Warto wspomnieć, że jak wynika z ostatnich dostępnych danych Agencji Rozwoju Przemysłu, za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r., przychody ze sprzedaży węgla kamiennego ze wszystkich kopalń w Polsce, wyniosły 38 mld zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to 20 mld zł. Warto także dodać – dla pełnego obrazu –, że plan techniczno-ekonomiczny PGG przewiduje wydanie na inwestycje 2,5 mld zł w 2023 r. W ub. roku wydatki na ten cel wyniosły prawie 1,2 mld zł.

…dotacje z budżetu także

Przypomnijmy, że zgodnie ze wspominaną umową społeczną, w 2022 r. PGG otrzymała z budżetu państwa na finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych 800 mln zł w formie dotacji oraz 627,7 mln zł formie podwyższenia kapitału zakładowego firmy, skarbowymi papierami wartościowymi. To informacje przekazane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych pod koniec stycznia. Zgodnie ze wstępną informacją przekazaną przez PGG, w ujęciu całościowym wydobycie węgla w 2022 r. przez spółkę było niższe o ok. 3 proc. od wydobycia w roku poprzednim. Mniejsze wydobycie ma być warunkiem otrzymania pomocy państwa. Ta się pojawiała, mimo że nadal Komisja Europejska nie podjęła decyzji ws. notyfikacji umowy społecznej i dotacji do polskich kopalń.

Węgiel
Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Węgiel
Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo
Węgiel
Do węglowej spółki PGE wraca jej dawny prezes
Węgiel
Państwowe spółki z zakazem importu węgla. Normy zapasów przekraczają 200 proc.
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Węgiel
PGE nie chce "miękkiego" wydzielenia węgla. Liczy na pozbycie się elektrowni z Grupy