Jak zaznacza sama spółka, proces wydzielenia aktywów wydobywczych z Taurona to jeden z najważniejszych procesów transformacji energetycznej w ostatnich latach. „Wydzielenie kopalń ze struktur Grupy było uzasadnione zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes spółki. Przypomijmy, że wartość tej transakcji wynosiła symboliczną złotówkę.

W drugiej połowie października Tauron zawarł ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Tauron Wydobycie, a do połowy grudnia spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające umowy dotyczące niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzenia zadłużenia TAURON Wydobycie wobec Tauron Polska Energia.

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych, w Grupie TAURON trwają prace związane z wydzieleniem aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

- Zakończenie procesu sprzedaży akcji Tauron Wydobycie, a w kolejnym kroku wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego odblokuje nasz potencjał inwestycyjny poprzez wzmocnienie pozycji Grupy w relacjach z instytucjami finansowymi. Największy strumień finansowy skierujemy w najbliższych latach na rozbudowę aktywów OZE oraz rozwój sieci elektroenergetycznych - wyjaśnia Paweł Szczeszek. Proces powstania NABE ma zakończyć się do końca pierwszego kwartału tego roku.