Jak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu, wydobycie węgla kamiennego netto wyniosła w październiku 4,3 mln ton br. porównaniu z 3,82 mln ton miesiąc wcześniej i 4,72 mln ton w październiku 2021 r. Sprzedaż węgla kamiennego ogółem wyniosła zaś 3,9 mln ton w październiku 2022 r. wobec 3,72 mln ton miesiąc wcześniej i 5,29 mln ton w październiku 2021 r. Stan zapasów węgla kamiennego na koniec października 2022 r. wynosił 1,4 mln ton wobec 1,09 mln ton miesiąc wcześniej i 3,14 mln ton rok wcześniej.

Stan zatrudnienia w sektorze w sektorze górnictwa kamiennego wyniósł 75,4 tys. osób na koniec października 2022 r. wobec 74,9 tys. miesiąc wcześniej i 77,75 tys. rok wcześniej, podała też Agencja.