Na podstawie dotychczasowych wyników notowanych w PGG za okres od początku października 2022 r. spółka przewiduje, że w czwartym kwartale do końca 2022 r. we wszystkich kopalniach uda się wydobyć 6 mln 264 tys. ton węgla. W przeliczeniu daje to wynik 101 tys. ton węgla na dobę. Produkcja wzrośnie aż o 20 proc. (ponad 1 mln ton) w stosunku do wyników za trzeci kwartał. Wówczas od lipca do końca września tego roku kopalnie PGG wydobyły 5 mln 193 tys. ton węgla (średnio 79,9 tys. ton na dobę).

- Cieszę się, że przekroczyliśmy poziom produkcji stu tysięcy ton węgla na dobę. To pomyślny i trwały trend w kopalniach PGG. Jest to szczególnie ważne przy ogromnej aktualnie chłonności rynku i wysokim zapotrzebowaniu na węgiel opałowy – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG. Na lepszy wynik w ostatnim kwartale tego roku wpłynęła m.in. finalizacja wcześniejszych prac przygotowawczych i uruchomienie aż sześciu nowych ścian wydobywczych. Dodatkowo trwa obecnie zbrojenie dwóch kolejnych ścian w kopalniach PGG.

Jednak zwiększone wydobycie to przede wszystkim efekt pracy w weekendy. Istotnym czynnikiem, który pozwolił na zwiększenie wydobycia, jest intensyfikacja pracy załóg górniczych w soboty, niedziele i dni wolne. „Dodatkowy wysiłek pracownicy podjęli w śląskich kopalniach szczególnie od początku marca, po wybuchu wojny i kryzysu paliwowo-energetycznego w Europie. Fedrując w weekendy górnicy PGG wydobyli od początku 2022 r. 1 mln 529 tys. ton węgla” – informuje PGG.

W trzecim kwartale dzięki sobotnio-niedzielnej rezerwie czasu pracy wyprodukowano 406,3 tys. ton, a prognoza na czwarty kwartał tego roku wynosi 500,8 tys. ton węgla. W skali kraju wydobycie węgla kamiennego od początku roku spadło, licząc od stycznia do września. Mowa o 39,5 mln ton w tym roku względem 40,8 mln ton w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Niezależnie od tych prac, PGG szykuje się do wypłaty kolejnych dodatków inflacyjnych dla załogi. Będą one wynosić – podobnie jak ostatnio – 6400 zł brutto otrzymają pracownicy zatrudnieni pod ziemią, 5200 zł brutto pracownicy zatrudnieni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym i w Zakładzie Elektrociepłownie, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych oraz 4000 zł brutto otrzymają pozostali pracownicy na powierzchni.

Rekompensata inflacyjna ma zostać wypłacona do 30 grudnia 2022 r.