Grupa Enea rozpoczyna realizację Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych, przygotowanego przez Zespół Ekspertów Gospodarczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Porozumienie o współpracy podpisały w tym celu Lubelski Węgiel Bogdanka (Grupa Enea) i Grupa CZH.

Pozyskany z hałd węgiel będzie mógł być wykorzystany przez energetykę, ale już nie przez odbiorców indywidulanych. Rekultywacja składowisk ma również pozwolić na uwolnienie terenów, na których w przyszłości powstaną odnawialne źródła energii, takie jak farmy fotowoltaiczne. Pilotażowa instalacja rozpocznie pracę w LW Bogdanka na przełomie 2022/23 roku. Docelowo Program pozwoli uzyskiwać z hałd w Polsce do 2 mln ton węgla rocznie.

Obecnie większościowym akcjonariuszem spółki CZH jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Firma dysponuje technologią modułowych instalacji służących do odzyskiwania węgla oraz kruszyw i innych surowców z hałd powstających w wyniku wydobycia przy kopalniach.

Czytaj więcej

Pierwsze samorządy otrzymają środki na dodatki węglowe

– Wykorzystanie potencjału hałd górniczych i zgromadzonego w nich węgla oraz innych przydatnych materiałów jest jednym ze sposobów dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców – powiedział wicepremier Jasek Sasin, minister aktywów państwowych. Każda instalacja ma kosztować 15 mln złotych, i odzyskiwać rocznie około 8-10 procent węgla z hałd znajdujących się na zwałowisku. Enea liczy na to, że ze wszystkich instalacji uzyska milion ton węgla rocznie. Spółka ustami swojego prezesa zapewnia, że surowiec pozyskany w ten sposób będzie dobrej jakości. – Nie będzie on na pewno gorszej jakości niż ten importowany. To właściwie ten sam węgiel, który jest wydobywany z danej kopalni – zapewnił Paweł Majewski prezes Enei.

– Liczymy, że nasz projekt realizowany w LW Bogdanka zainicjuje szeroki ogólnopolski program likwidacji hałd i przyczyni się do odblokowania tych terenów pod inwestycje w odnawialne źródła energii. Inicjatywa jest częścią realizowanej przez Grupę Enea odpowiedzialnej transformacji energetycznej – powiedział Paweł Majewski.

W ramach projektu LW Bogdanka udostępni teren wraz z zapleczem logistycznym, na którym CZH wybuduje modułową instalację odzysku. Instalacja nie będzie kolidowała ze standardowym funkcjonowaniem składowiska i działaniem kopalni. Poza węglem, odzyskany zostanie materiał mineralny, który może znaleźć np. zastosowanie w budownictwie.

CZH planuje, że pierwszy z modułów do odzysku powstanie na terenie LWB na przełomie 2022/2023 roku. Jeden moduł ma zdolności produkcyjne na poziomie około 100 tys. ton węgla rocznie. Odzysk węgla z hałd może znaleźć w Polsce szerokie zastosowanie. Na terenie kraju zidentyfikowano ok. 150 hałd, w których składowane są odpady wydobywcze. Zajmują one łącznie powierzchnię ponad 11 tys. ha. Szacuje się, że może być w nich zgromadzone od kilku do kilkunastu procent węgla, a także inne frakcje cennych surowców. Zakładając, że w każdej z hałd zawartość węgla może wynosić od 8 proc. do 15 proc., a każda z hałd ma wielkość ok. 10 mln ton, to do pozyskania byłoby ok. 130 mln ton z czego ok. 50 proc. nadających się do ekonomicznie uzasadnionego odzysku. Z kolei znaczna część zidentyfikowanego obszaru (z 11 tys. ha) może zostać wykorzystana jako teren do budowy farm fotowoltaicznych, jak również farm wiatrowych, wspierając w ten sposób rozwój źródeł OZE w Polsce.