Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł. Pieniądze są od 21 września przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. Samorządy muszą teraz uruchomić procedury, mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy. Niektóre – jak dowiadujemy się – zwołują nadzwyczajne sesje, aby przyspieszyć wypłacanie środków i uruchomić wspominane procedury.

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł to kwota jaką otrzymają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Przypomnijmy, że dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. We wrześniu, drogą szybkiej nowelizacji zapisów o dodatku, zdecydowano, aby jeden dodatek węglowy przypadał na jeden adres. Ma to zapobiec dzieleniu gospodarstw domowych i uzyskiwaniu na jeden dom kilku dopłat.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają na to czas do 30 listopada 2022 r.

Czytaj więcej

Budżet na dodatki węglowe się skończył, a chętnych przybywa