Zgodnie z danymi GUS opublikowanymi w czwartek 15 września, Polska od stycznia do lipca sprzedała za granicę blisko 3,7 mln ton węgla o łącznej wartości 4,4 mld zł. Jednak ok. 1,9 mln ton to rodzaj węgla zaliczanego jako węgiel koksujący na potrzeby przemysłu. Te blisko 2 mln ton surowca innego niż na potrzeby grzewcze pozwolił zarobić polskim eksporterom 3,2 mld zł.

To dane ujęte w zakładce GUS „węgiel, brykiety i inne paliwa stałe wytwarzane z węgla” (CN 2701). Zgodnie z klasyfikacją celną, do tego rodzaju węgla zalicza się także węgiel koksowy w tym sproszkowany. Polska jest największym w Europie producentem węgla koksującego, którzy służy branży hutniczej. Nie jest zaś przeznaczony na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Czytaj więcej

Minister Anna Moskwa: 17 stopni w domu? To zdrowe dla organizmu

Największym producentem jest Jastrzębska Spółka Węglowa. W 2021 r. spółka wydobyła 11 mln ton węgla koksującego, z czego 10 mln trafiło za granicę. Nie oznacza to, że JSW sprzeda mniej węgla koksującego. Ten surowiec zgodnie z klasyfikacją celną mieści się także w innych kategoriach GUS, nie tylko w tej wymienionej Poziom wydobycia tego surowca w tym roku powinien być nieco wyższy.

Patrząc na sam węgiel energetyczny, Polska wyeksportowała w tym roku do lipca 1,77 mln ton węgla, głównie do Czech, rzędu ok. 830 tys. ton. W całym 2021 r. eksport tego paliwa wyniósł 3,2 mln ton.