Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 412 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 615,4 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1462,6 mln zł. - W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki - czytamy dalej.

Wydobycie węgla handlowego w omawianym okresie wyniosło 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton.- W I półroczu 2022 r. zrealizowaliśmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7 proc. w stosunku do pierwotnych założeń, co związane było z eksploatacją ścian pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu uzysku - czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka podtrzymuje także plan produkcji na poziomie 9,5 mln ton w ujęciu rocznym. Wynikająca z harmonogramu, zmiana miksu ścian w drugim półroczu, przewiduje niższy poziom uzysku, a co za tym idzie niższą produkcję węgla handlowego, aniżeli w I poł. 2022 r.

Jednocześnie, obserwując wzmożony popyt na węgiel do odbiorców indywidualnych, podjęto działania dążące do wyprodukowania większej ilości węgla do tych celów groszek i orzech. - To nie zmienia wpływu na ogólny poziom produkcji przewidziany na ten rok - czytamy dalej.