Przedstawiciele pięciu organizacji związkowych funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), członkowie Pomocniczego Komitetu Sterującego PGG, zwrócili się do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z wnioskiem o „natychmiastowe spotkanie” poświęcone „podstawowym tematom nurtującym załogę największego potentata węgla energetycznego i opałowego w Polsce”.

Związkowcy wymienili trzy tematy, które chcieliby poruszyć podczas rozmów. Oczekują oni odpowiedzi na pytanie: jakie są plany rządu i ministerstwa aktywów państwowych wobec górnictwa oraz samej PGG w obszarze inwestycji w nowe złoża, a także zatrudnienia nowych pracowników w związku z – jak piszą – pojawiającymi się naciskami na zwiększenie eksploatacji węgla.

Ponadto chcą rozmawiać o cenach węgla opałowego i cenach węgla dla podmiotów gospodarczych - energetyki, ciepłownictwa i przemysłu - gdzie w porównaniu do średnich cen ARA, PGG sprzedaje swój węgiel – jak piszą – po skandalicznie niskich cenach, w szczególności do energetyki zawodowej.

Za najważniejszą sprawę do załatwienia uznają oni jednak podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PGG, co również znalazło odzwierciedlenie w wystosowanym piśmie. – Wśród przyczyn takiego stanowiska wymieniono „szalejącą” inflację, wzrost cen żywności i paliw oraz podpisanie porozumień płacowych w innych spółkach węglowych – czytamy w stanowisku związków.

Czytaj więcej

Walka o wiatraki. Solidarna Polska przegrała bitwę, ale liczy, że wygra wojnę

– Zwracamy się do Pana Premiera o poważne potraktowanie naszego wystąpienia. Dzisiaj w rozmowach przy stole chcemy załatwić nasze pilne sprawy. Alternatywą dla rozmów będzie z naszej strony wystąpienie w trybie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i podjęcie działań wynikających z Ustawy o związkach zawodowych – deklarują w końcowym akapicie pisma.

Pod dokumentem widnieją podpisy przedstawicieli Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce PGG, Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Kadra" Górnictwo, Komisji Zakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80" w PGG oraz ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy PGG.

Przypomnijmy, że związkowcy i zarząd Polskiej Grupy Górniczej podpisali pod koniec lutego porozumienie, które zakładało 7,5-procentowy wzrost średniego wynagrodzenia w br., przy naliczaniu podwyżki od kwoty średniej pensji na poziomie 8200 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w PGG ma wzrosnąć do 8815 zł.