Do zadań zespołu, który powstał drogą zarządzenia wicepremiera Jacka Sasina, jest monitorowanie zagrożeń w elektroenergetyce spowodowanych niskimi poziomami zapasów, identyfikacja przyczyn niskiego poziomu zapasów w elektroenergetyce, a także monitorowanie cen gazu na Towarowej Giełdy Energii oraz rynkach zagranicznych. Zespół ma rekomendować działania w celu przeciwdziałania zagrożeniom na rynku energii i gazu.

W skład zespołu wchodzi także wiceminister Piotr Pyzik, pełnomocnikiem ds. transformacji spółek energetycznych. Urząd Regulacji Energetyki, który kontroluje zapasy węgla przy elektrowniach, informował, że jest już 26 zgłoszeń od zakładów energetycznych, które raportują mniejsze zapasy węgla względem poziomów wynikających z ustawy. Wśród dużych podmiotów są dwa największe kompleksy energetyczne oparte na węglu kamiennym, a więc Opole i Kozienice. W przypadku elektrowni Opole, należącej do PGE, sytuacja utrzymuje się już kolejny miesiąc.