O porozumieniu poinformował Reuters. Ostateczna umowa zostanie ogłoszona w środę 24 listopada. Przyszłe koalicyjne partie zgodziły się również zakończyć wytwarzanie energii z gazu do 2040 r. Ponadto, systemy ogrzewania gazowego nie byłyby już możliwe przy oddaniu do użytku nowych budynków. W budynkach już istniejących miałyby one być systematycznie wymieniane.

Koniec sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi miałby nastąpić do 2035 roku, co zbiegłoby się z planami Komisji Europejskiej.

Strony porozumienia chcą też dopuścić do użytku „niebieski” wodór, pochodzący z gazu ziemnego. Emisje CO2 byłby wychwytywane i składowane w podziemnych magazynach. Ma również powstać ministerstwo klimatu, które obejmowałoby przemysł i politykę energetyczną.