Były poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu gliwickiego, Piotr Pyzik został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Minister resortu, Jacek Sasin nie wydał jeszcze zarządzania określającego zakres kompetencji, jednak dowiedzieliśmy się w MAP, że to Piotr Pyzik przejmie po Arturze Soboniu nadzór nad spółkami górniczymi i elektroenergetyką. Zwykle osoba odpowiedzialna za ten sektor była także powoływana na stanowisko pełnomocnika rządu odpowiedzialnego za transformację energetyczną i sektor górniczy. Tak było w przypadku Grzegorza Tobiszowskiego czy Artura Sobonia. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego funkcję tą może pełnić sekretarz stanu w MAP. Pyzik został jednak podsekretarzem. Nie jest jeszcze jasne czy i kiedy może dojść do zmiany tego rozporządzenia i czy to właśnie były poseł PiS będzie także pełnomocnikiem, jak nakazywała by to praktyka ostatnich lat.