Oznacza to o 12,2 proc. wyższą sprzedaż w porównaniu do analogicznego okresu z 2015 r.

Zapasy na koniec kwartały zwiększyły się o 8,6 proc., do 380 tys. ton. W pierwszych trzech miesiącach kopalnia miała 62,6 proc. uzysku, czyli o 4,3 pkt proc. niższy wobec rok do roku. Jak stwierdził prezes LW Bogdanka Krzysztof Szlaga w tym roku spółka spodziewa się podobnego poziomu uzysku w całym roku.

– Produkcja w Bogdance będzie wynosić tyle, ile jesteśmy w stanie sprzedać, a nie wyprodukować,. Mamy pewne bufory bezpieczeństwa w postaci uruchamiania pracy w soboty bądź rezygnowania z niej – zaznaczył Szlaga. Zapewniał, że w Bogdance prowadzony jest ciągły proces optymalizacji kosztów.

– Z uwagą przyglądamy się każdej złotówce. W tym roku inwestycje wyniosą ok. 400 mln zł – dodał Szlaga.