Ewidencja ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Pomoże to stworzyć kompletną bazę danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Deklaracje składają właściciele lub zarządcy budynku lub lokalu posiadający źródło ciepła o mocy do 1 MW. Chodzi m.in. o takie urządzenia jak kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy, pompa ciepła, sieć ciepłownicza, koza, kuchnia węglowa, ogrzewanie elektryczne, kolektor słoneczny i instalacja fotowoltaiczna. Obowiązek zgłoszenia dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej. Jeśli źródło już pracuje, na zgłoszenie pozostaje 12 miesięcy, tj. do końca czerwca 2022 r. W przypadku nowych urządzeń na złożenie deklaracji są dwa tygodnie. Można to zrobić na dwa sposoby: w formie elektronicznej, czyli przez internet (potrzebny jest profil zaufany albo e-dowód) albo w formie papierowej. Wypełniony dokument należy wtedy przesłać listem lub osobiście złożyć we właściwym dla lokalizacji budynku urzędzie. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu grożą kary.

Przewiduje się, że rejestr obejmie 5–6 milionów budynków. – Baza danych o tym, czym ogrzewamy nasze domy, jest potrzebna przede wszystkim obywatelom. To w ich imieniu i dla ich zdrowia będą wdrażane programy wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła – zapowiada Dorota Cabańska p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego. – Brak wiedzy o kopciuchach był jednym z powodów, dla których nie dało się w Polsce zarządzać jakością powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem – skomentował Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. W przyszłości w ramach działania CEEB mają być także uruchomione usługi dla obywateli, które mogą się przyczyniać do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. poprzez zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Jeszcze przed uruchomieniem ewidencji samorządy apelowały o jak najlepsze przygotowanie obsługi CEEB. Według Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) chodziło o takie prowadzenie szkoleń GUNB z wprowadzania danych do CEEB aby nie odbywały się zbyt późno. Zaproponowano więc, by GUNB uruchomił specjalną, dedykowaną infolinię, dzięki której mieszkańcy mogliby uzyskać informacje bezpośrednio u odpowiedzialnych za utworzenie i działanie bazy przedstawicieli GUNB.