ZE PAK robi zieloną rewolucję

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin rezygnuje z planów eksploatacji złoża węgla brunatnego Ościsłowo. Wybuduje natomiast największą w Polsce farmę słoneczną.

Publikacja: 24.09.2020 05:24

ZE PAK robi zieloną rewolucję

Foto: Adobe Stock

Dotychczasowy model działalności energetycznej grupy przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo. Przyczyn podjęcia takiej decyzji jest wiele. – Biorąc pod uwagę długość trwania procesu decyzyjnego w sprawie uzyskania koncesji dla złoża Ościsłowo, złożoność tego procesu oraz niepewność co do warunków funkcjonowania w długiej perspektywie, w otoczeniu zaostrzającej się europejskiej polityki klimatycznej i podwyższanych norm emisyjnych dla źródeł węglowych, jak również zamiar aktywnego ubiegania się przez spółkę o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych funduszy UE dla regionów górniczych Europy biorących udział w procesie transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji, zdecydowano o nieuwzględnianiu tego złoża w bazowym scenariuszu funkcjonowania aktywów węglowych grupy – poinformował zarząd ZE PAK w komunikacie giełdowym.  Wśród okoliczności mających wpływ na decyzję wylicza też rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i rosnący import energii elektrycznej do Polski, wywołujący presję na poziom hurtowych cen prądu na rodzimym rynku.

""

Elektrownia Adamów, która zakończyła eksploatację na początku 2018 r.

energia.rp.pl

Decyzja zarządu w praktyce oznacza skrócenie okresu eksploatacji elektrowni Pątnów I i Pątnów II. – Szybsze wygaszanie działalności węglowej pozwoli grupie w większym stopniu skoncentrować się na projektach w nowych obszarach działalności związanych z generacją energii w źródłach odnawialnych – poinformował zarząd.

Jedną z kluczowych inwestycji ma być budowa największej w Polsce elektrowni słonecznej wraz z firmą Esoleo z Grupy Polsat. Farma o mocy 70 MW powstanie  na obszarze 100 hektarów w gminie Brudzew, na którym wcześniej działała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Adamów. Wartość podpisanej umowy to prawie 164 mln zł. Termin oddania elektrowni do użytku planowany jest na sierpień 2021 r.

– To będzie pierwsza inwestycja na taką skalę w Polsce. Będzie budowana m. in. przez pracowników sektora energetyczno – węglowego i stanie się symbolem transformacji tego sektora  – skomentował Piotr Woźny, szef rady nadzorczej ZE PAK. Projekt utworzy nowe miejsca pracy dla osób zaangażowanych do tej pory w wydobycie węgla w należących do grupy odkrywkach. – Już w październiku pierwsi dotychczasowi pracownicy kopalni, biorąc udział w budowie farmy w Brudzewie, zaczną pracować w sektorze zielonej energii – dodał Henryk Sobierajski, prezes ZE PAK.

""

farma fotowoltaiczna/Shutterstock

energia.rp.pl

Dotychczasowy model działalności energetycznej grupy przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo. Przyczyn podjęcia takiej decyzji jest wiele. – Biorąc pod uwagę długość trwania procesu decyzyjnego w sprawie uzyskania koncesji dla złoża Ościsłowo, złożoność tego procesu oraz niepewność co do warunków funkcjonowania w długiej perspektywie, w otoczeniu zaostrzającej się europejskiej polityki klimatycznej i podwyższanych norm emisyjnych dla źródeł węglowych, jak również zamiar aktywnego ubiegania się przez spółkę o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych funduszy UE dla regionów górniczych Europy biorących udział w procesie transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji, zdecydowano o nieuwzględnianiu tego złoża w bazowym scenariuszu funkcjonowania aktywów węglowych grupy – poinformował zarząd ZE PAK w komunikacie giełdowym.  Wśród okoliczności mających wpływ na decyzję wylicza też rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i rosnący import energii elektrycznej do Polski, wywołujący presję na poziom hurtowych cen prądu na rodzimym rynku.

Transformacja Energetyczna
Normy emisyjne dla budynków przyjęte. UE zapewnia o swobodzie wyboru narzędzi
Transformacja Energetyczna
Czyste Powietrze nadal z zaległościami. Resort przyznaje się do opóźnień
Transformacja Energetyczna
Polacy chcą transformacji energetycznej, ale nie za swoje pieniądze
Transformacja Energetyczna
Dekarbonizacja firm. Polski przemysł obrał strategię wypierania
Transformacja Energetyczna
Coraz mniej firm wierzy w neutralność klimatyczną w 2050 roku