Trwają prace nad drugim gazoportem

Fotorzepa, Piotr Wittman

Zakończono postępowanie na wybór wykonawcy studium wykonalności terminalu LNG nad Zatoką Gdańską. Odbiór tego dokumentu przewidziano na listopad.

Gaz-System poinformował o zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy studium wykonalności terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli pływającego gazoportu umożliwiającego odbiór LNG, wraz z pracami przygotowawczymi. Studium obejmuje swoim zakresem przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski o wolumenie od 4,1 mld m sześc. do nawet 8,2 mld m sześc. Analizowana jednostka, poza usługą podstawową polegającą na dostarczaniu gazu (po dokonaniu regazyfikacji) do krajowej sieci przesyłowej, będzie mogła również świadczyć usługi przeładunku i bunkrowania, czyli tankowania statków napędzanych LNG. Jako potencjalną lokalizację terminalu wskazano rejon Zatoki Gdańskiej.

Dokładnie 8 marca tego roku Gaz-System zakończył pracę komisji nad weryfikacją zgodności złożonych ofert z wymaganiami opisanymi w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) oraz przekazał informację o wyborze wykonawcy. Zgodnie z regulaminem, podmioty uczestniczące w postępowaniu mogły składać ewentualne odwołania do 21 marca. Obecnie trwają prace nad finalizacją postępowania. Intencją zamawiającego jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą jeszcze w marcu. Kto konkretnie złożył najlepsza ofertę i o jakiej wartości nie podano.

Wiadomo jednie, że w postępowaniu wzięło udział osiem podmiotów. W efekcie zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę cenową. Zakończenie prac i odbiór studium wykonalności przewidziano na listopad. W przypadku podjęcia przez Gaz-System pozytywnej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie działalności operacyjnej FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 r.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wraz z niezbędną rozbudową sieci to blisko 3 mld zł. Gaz-System twierdzi, że po uruchomieniu terminalu LNG w Świnoujściu zaobserwowano wzrost popytu na gaz ziemny, w tym również w postaci LNG.

Mogą Ci się również spodobać

PGE wesprze giełdę energii

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Puls Biznesu”: Nie moda, lecz konieczność Zielona energia ...

Tchórzewski chce znieść akcyzę na prąd

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wyrzuca do kosza projekt ustawy o rekompensatach w sektorze energetycznym ...

Meksyk szuka chętnych na swoją ropę

W ciąg najbliższych pięciu lat Meksyk chce sprzedać na przetargach 333 naftowe i gazowe ...

Energa: Elektrownie nie muszą kopcić ani hałasować

Unia Europejska zaleca zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia ...

LNG coraz bardziej smakuje światu i Polsce

Rośnie popyt świata na czyste paliwo jakim jest gaz skroplony. Także Europa zwiększyła zakupy. ...

Niższe zyski PGE, ale zgodne z oczekiwaniami

W trzecim kwartale 2016 r. zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, ...