Niższa taryfa dystrybucyjna w PGNiG

Bloomberg

Średnio o 7,37 proc. spadną opłaty dystrybucyjne pobierane przez zależną firmę PSG. To może obniżyć zyski koncernu ale nie musi, zwłaszcza jeśli wzrośnie popyt na gaz.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził Polskiej Spółce Gazownictwa (PSG), firmie zależnej od PGNiG, nową taryfę w zakresie dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. W efekcie dojdzie do obniżenia cen i stawek opłat sieciowych dla wszystkich grup taryfowych średnio o 7,37 proc. Zgodnie z przepisami nowy cennik powinien zostać wprowadzony w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia jego opublikowania przez prezesa URE. Nowa taryfa będzie obowiązywała do końca tego roku.

Obniżona taryfa dystrybucyjna może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe wypracowywane w tym roku przez grupę PGNiG. Przede wszystkim należy zauważyć, że segment dystrybucyjny przynosi koncernowi największe zarobki, po działalności poszukiwawczo – wydobywczej. Po III kwartałach 2017 r. zapewnił grupie 1,94 mld zł zysku EBITDA. Dla porówna EBITDA całej grupy sięgnęła w tym czasie 5,26 mld zł.

Analizując kondycję segmentu dystrybucyjnego nie można zapominać o ogromnych inwestycjach, jakie w jego ramach są planowane. Ogółem na przebudowę systemu dystrybucji gazu w Polsce grupa PSG chce w latach 2016-2022 wydać ponad 11 mld zł. W tym roku planuje rozpocząć realizację przynajmniej kilka dużych projektów. Największy, o wartości 126,4 mln zł, ma dotyczyć budowy gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski. Ubiegłoroczne nakłady grupy PSG był określone na prawie 1,5 mld zł. Po III kwartałach zrealizowano je w wysokości 688,2 mln zł.

Do obniżki zysków w PSG nie musi oczywiście dojść. Po pierwsze grupa może ograniczyć koszty i inwestycje, a po drugie coraz więcej dystrybuować gazu. Optymistycznie wyglądają pod tym względem szacunkowe dane za 2017 r. Wynika z nich, że w tym czasie gazociągami PGE przesłano 11,65 mld m sześc. błękitnego paliwa. To o 7,3 proc, więcej surowca niż w 2016 r.

Mogą Ci się również spodobać

Amerykanie stawiają na Sołowowa w atomie

Przekazanie newralgicznej technologii w ręce prywatnego partnera to dowód wielkiego zaufania ze strony USA. ...

Energetyczna polityka kraju: OZE do 20 proc.

Do końca roku rząd przedstawi energetyczną politykę kraju. Ale nie będzie tam struktury paliw ...

Wielka Brytania w gazowych kleszczach Rosji

Minister energetyki Wielkiej Brytanii ostrzegła przed rosnącą zależnością kraju od rosyjskiego gazu. Jeżeli dojdzie ...

Siła Syberii coraz droższa

Gazociąg z Syberii do Chin podrożał o równowartość blisko 2 mld dol. Gazprom tłumaczy ...

Problemy grup zakupowych

Powodem większych wydatków są kłopoty spółek handlujących energią, które przekazują schedę tzw. sprzedawcom rezerwowym. ...

Nowy podział obowiązków w resorcie energii

Resort energii dokonał podziału obowiązków po byłym wiceministrze Andrzeju Piotrowskim. Wiceminister energii Tadeusz Skobel ...