Inwestorzy w ramach tych wszystkich projektów podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną. PKN Orlen poinformował w komunikacie, że udział Lotos Norge w pakiecie złóż w North of Alvheim oraz Fulla wynosi 12,3 proc., a operatorem na tych złożach jest AkerBP. Zaangażowanie kapitałowe Lotos Norge w realizację projektu będzie proporcjonalne do udziału części złóż North of Alvheim oraz Fulla i wyniesie do 2,3 mld NOK, a zasoby wydobywalne przypadające na udział Lotos Norge szacowane są na ok. 39 mln boe.

Z kolei udział PGNiG Norway w projekcie Fenris wynosi 22,2 proc., w rn wynosi 40 proc., a w Alve Nord 11,9 proc. „Na wszystkich wskazanych złożach operatorem jest Aker BP, a łączne zasoby wydobywalne przypadające na udział PGNiG Norway szacowane są na 65,3 mln boe. Zaangażowanie kapitałowe PGNiG Norway w realizację projektów Fenris, rn i Alve Nord będzie proporcjonalne do udziału tej spółki w poszczególnych złożach i wyniesie w sumie ok. 2,8 mld NOK" – czytamy w komunikacie giełdowym spółki.

Czytaj więcej

Jest kolejny wniosek o unieważnienie fuzji Orlenu z PGNiG

Uruchomienie wydobycia węglowodorów z obydwu projektów planowane jest na 2027 r. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwierdzenie planów zagospodarowania i eksploatacji przez norweski Parlament. PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w Lotos Norge i w PGNiG Norway.