Zarząd PKN Orlen, na wniosek ministra energii, zwołał na 2 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie. Porządek obrad przewiduje m.in. zmianę statutu i rozszerzenie działalności koncernu o hurtową sprzedaż: owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa, alkoholi, papierosów, słodyczy, odzieży i obuwia, perfum i kosmetyków oraz innych produktów. Spółka tłumaczy, że to efekt planowanej zmiany struktury zaopatrywania sklepów działających przy własnych i franczyzowych stacjach paliw. Teraz grupa PKN Orlen chce prowadzić dystrybucję we własnym zakresie, a nie w oparciu o podmioty zewnętrzne.

– W związku z planowaną zmianą struktury zaopatrywania sklepów działających przy stacjach paliw spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży towarów poza paliwowych o ograniczonym zakresie zarówno co do odbiorców (sklepy działające przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców), jak i asortymentu (towary oferowane przez te sklepy). W porównaniu z dotychczas prowadzoną działalnością, PKN Orlen na skutek planowanej zmiany nie rozszerzy ani nie ograniczy w sposób znaczący przedmiotu działalności – napisano w uzasadnieniu do uchwały.

W porządku obrad są też punkty dotyczące zmian w radzie nadzorczej spółki oraz podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Nie wiadomo jednak, kogo resort chce zmienić w radzie, ani jakie zamierza dokonać zmiany w pensjach ścisłego kierownictwa. Akcjonariusze o proponowanych zmianach mogą dowiedzieć się nawet dopiero w trakcie walnego zgromadzenia.