Spółki inwestują w zagraniczne złoża ropy i gazu

MOL, PGNiG, Grupa Lotos, PKN Orlen i Serinus Energy koncentrują się na jak najlepszym wykorzystaniu już posiadanych koncesji.

Publikacja: 24.04.2016 21:07

Spółki inwestują w zagraniczne złoża ropy i gazu

Foto: Bloomberg

Mimo niskich cen ropy i gazu spółki notowane na GPW nie rezygnują z inwestycji w ich wydobycie. Węgierski koncern MOL w ubiegłym roku pozyskiwał 104 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie, co oznaczało wzrost produkcji o 7 proc.

Prognozy zakładają, że w tym roku nastąpi nieznaczny wzrost produkcji przy zachowaniu obecnego portfela koncesji. – W latach 2016 oraz 2017 spodziewamy się osiągnąć poziom wydobycia 105–110 tys. boe dziennie, zaś w roku 2018 najprawdopodobniej 110–115 tys. boe dziennie – informuje biuro prasowe MOL.

W tym roku grupa będzie dążyła do zapewnienia samofinansowania posiadanego portfela aktywów przy cenie ropy na poziomie 35 dol., co oznacza, że koszty działalności poszukiwawczo-wydobywczej nie będą wyższe od generowanych przez ten segment zysków. Aby osiągnąć ten cel, MOL będzie kontynuował optymalizację produkcji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz wdrażał intensywne programy rozwojowe, np. w Pakistanie czy w Rosji.

Od kilku kwartałów zagraniczne akwizycje zapowiada PGNiG. Również nowe kierownictwo spółki potwierdza, że jest zainteresowane przejęciem aktywów dobrej jakości, będących w fazie produkcji lub zagospodarowania z nieodległą perspektywą uruchomienia produkcji. – Jesteśmy aktywni w przetargach na norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie posiadamy 18 koncesji. Zidentyfikowano również grupę potencjalnych celów akwizycyjnych w USA i Kanadzie – podaje departament komunikacji PGNiG.

W ubiegłym roku firma na rynkach zagranicznych wydobyła 8,9 mln boe. W 2016 r. wydobycie szacowane jest na poziomie 7 mln boe. – Odnotowujemy spadek wydobycia ze złoża Skarv w Norwegii w wyniku naturalnego sczerpania złoża – twierdzą w PGNiG.

W Norwegii aktywna jest Grupa Lotos. Na koniec 2015 r. pozyskiwała tam około 23 tys. boe dziennie. Koncern prowadzi też wydobycie na Litwie, gdzie dzienna produkcja wynosiła 1 tys. boe. W tym roku wydobycie ma być na podobnym poziomie. Spółka nie podaje, ile chce zainwestować w tym roku. – Szczegółowe plany w tym zakresie są częścią strategii na lata 2016–2020, która jest w fazie akceptacji – mówi Marcin Zachowicz, rzecznik Grupy Lotos.

Pod koniec ubiegłego roku PKN Orlen przejął kontrolę nad firmami FX Energy oraz Kicking Horse Energy. Dzięki temu obecnie prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, Kanadzie oraz USA. – Aktywa w USA mają znaczenie marginalne w całkowitej produkcji węglowodorów w koncernie, jednak złoża te, mimo że są w fazie schyłkowej, pozostają rentowne. Strategicznym rynkiem Ameryki Północnej, na którym PKN Orlen stale umacnia swoją pozycję, pozostaje więc Kanada – informuje biuro prasowe płockiego koncernu.

Działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Tunezji i Rumunii prowadzi Serinus Energy. W 2015 r. spółka wydobyła 1,5 mln boe. – Naszym głównym celem na 2016 r. jest utrzymanie aktualnego poziomu wydobycia w Tunezji. W 2015 r. wydobywaliśmy tam średnio 1,348 tys. boe dziennie i jesteśmy przekonani, że ten wynik uda się utrzymać – mówi Jakub Korczak, wiceprezes Serinus Energy. Dodaje, że w związku z utrzymującymi się pod koniec ubiegłego roku niskimi cenami surowca, spółka podjęła decyzję o zamrożeniu nowych inwestycji do czasu poprawy sytuacji, koncentrując się na bieżącej produkcji w Tunezji.

Mimo niskich cen ropy i gazu spółki notowane na GPW nie rezygnują z inwestycji w ich wydobycie. Węgierski koncern MOL w ubiegłym roku pozyskiwał 104 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie, co oznaczało wzrost produkcji o 7 proc.

Prognozy zakładają, że w tym roku nastąpi nieznaczny wzrost produkcji przy zachowaniu obecnego portfela koncesji. – W latach 2016 oraz 2017 spodziewamy się osiągnąć poziom wydobycia 105–110 tys. boe dziennie, zaś w roku 2018 najprawdopodobniej 110–115 tys. boe dziennie – informuje biuro prasowe MOL.

Pozostało 84% artykułu
Surowce i Paliwa
Popyt na ropę wzrośnie mimo transformacji
Surowce i Paliwa
Te paliwa jeszcze długo będą potrzebne
Surowce i Paliwa
Były zarząd Azotów nie otrzymał absolutorium. Rosły straty i wydatki na PR
Surowce i Paliwa
Nieoczekiwany efekt sankcji: Rosja importuje z Indii… aluminium
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Surowce i Paliwa
Eksplozja w zakładach azotowych w Puławach. Są ranni
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą