Orlen Paliwa, spółka z grupy PKN Orlen i PKP Cargo podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały ścisłą współpracę w zakresie wykorzystania potencjału obu firm w obszarze transportu, infrastruktury kolejowej i logistyki paliw. Płocki koncern zobowiązał się wykorzystać swoje zasoby, wiedzę techniczną oraz możliwości operacyjne dla wsparcia logistycznego działalności giełdowego przewoźnika. W szczególności chodzi o realizację terminowych dostaw paliw płynnych do obsługi lokomotyw spalinowych, optymalnego rozmieszczenia punktów tankowania wzdłuż traktów kolejowych oraz zapewnienia tzw. mobilnych stacji tankowania paliw.

""

energia.rp.pl

– Podpisany dziś list intencyjny pomiędzy spółkami, które są liderami w swoich obszarach, jest dla nas ważnym krokiem we wzajemnej współpracy. Rozwój strategicznej infrastruktury logistycznej PKP powinien być wspierany nowoczesnymi rozwiązaniami, którymi dysponujemy w Orlen Paliwa – mówi cytowany w komunikacie prasowym Łukasz Hołubowski, prezes Orlen Paliwa. Jest przekonany, że zainicjowana współpraca będzie korzystna dla obu stron i przyczyni się do wzmocnienia polskiej gospodarki.

CZYTAJ TAKŻE: Orlen inwestuje w przewozy kolejowe

Z kolei Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo informuje, że około połowa lokomotyw grupy to pojazdy z trakcją spalinową, dlatego zabezpieczenie dostaw paliw jest dla firmy sprawą o ogromnym znaczeniu. Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury zaopatrzenia lokomotyw w olej napędowy jest też częścią szerokiego programu optymalizacji i usprawnienia przewozów. Dzięki temu spółka liczy, że podniesie jakość świadczonych usług i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału kolei w Polsce. Na koniec ubiegłego roku PKP Cargo dysponowało łącznie 2 352 lokomotywami, z czego 1 286 szt. stanowiły lokomotywy spalinowe.