Jeszcze w tym roku PKN Orlen doda do krajowego systemu energetycznego 596 MW mocy elektrycznej. W Płocku przeprowadzono właśnie najważniejszy proces technologiczny bloku gazowo-parowego, określany jako „first fire”, czyli „pierwszy ogień”. To pierwsze uruchomienie i wprowadzenie turbiny na nominalne obroty. W efekcie mocno przybliża się termin oddania elektrociepłowni do użytkowania. Produkcja powinna ruszyć pod koniec roku. Powstający obiekt jest największą elektrociepłownią gazowo-parową w Polsce.

Wcześniej, bo w czerwcu tego roku, została zakończona inwestycja dotycząca podobnego bloku energetycznego we Włocławku o mocy 463 MW zainstalowanej mocy elektrycznej. Po oddaniu do użytku obiektu w Płocku koncern będzie produkował około 7 TWh prądu, co będzie stanowiło około 4,5 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Planowany budżet inwestycji w bloki gazowo-parowe we Włocławku i w Płocku wynosi około 3,2 mld zł. Powstająca elektrociepłownia będzie zużywała około 0,8 mld m sześc. błękitnego paliwa rocznie. To dużo zważywszy, że łączna konsumpcja gazu w naszym kraju wynosi ponad 16 mld m sześc. Wprowadzenie do eksploatacji bloku spowoduje, że PKN Orlen stanie się największym konsumentem gazu w Polsce. Roczne zużycie grupy wzrośnie do około 2,5 mld m sześć. Koncern zapewnia, że dzięki zawartemu we wrześniu ubiegłego roku kontraktowi z PGNiG będzie miał w pełni zabezpieczone potrzeby w zakresie dostaw gazu aż do 2021 r.

PKN Orlen energię elektryczną wytworzoną w Płocku skieruje do sprzedaży zewnętrznej na rynku krajowym. Z kolei para będzie w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne grupy i lokalnych odbiorców.