Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Unipetrolu, które ma podjąć decyzję m.in. w sprawie dywidendy, zostało zwołane na 21 czerwca. Zarząd firmy proponuje, aby z jej zeszłorocznego zysku netto, który przekroczył 2,14 mld koron, do podziału między akcjonariuszy przeznaczyć prawie 46,71 proc., czyli niemal dokładnie 1 mld koron. Dniem ustanowienia prawa do dywidendy miałby być 14 czerwca (tydzień przed ZWZ). W propozycjach uchwał zapisano też, aby pozostałe 1,14 mld koron zasiliłoby rachunek zysków zatrzymanych.

Rozstrzygający podczas WZW będzie głos Orlenu, który jest posiadaczem prawie 63 proc. akcji czeskiej spółki. – Gdyby akcjonariusze zgodzili się na propozycję zarządu, Unipetrol wypłaciłby dywidendę po raz pierwszy od 2008 r. – zauważa Tomáš Spousta, analityk z Banku Fio.

Kurs Unipetrolu na giełdzie w Pradze wynosi obecnie 174,5 korony (bez zmian wobec zamknięcia z wczoraj).