PKN Orlen, Lotos, PGNiG i Skarb Państwa podpisały umowę o współpracy dotyczącej przejęcia kontroli przez płocki koncern nad gdańską rafinerią i gazowniczą grupą. Transakcja ma być zrealizowana bezgotówkowo poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Orlenu i objęcia jego nowych akcji przez akcjonariuszy Lotosu i PGNiG. Parytet wymiany i finalne, szczegółowe założenia akwizycji będą dopiero przedmiotem analiz, m.in. międzynarodowych firm doradczych. Konieczne będą też dodatkowe ustalenia pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych i Orlenem. Strony przekonują, że połączenie jest najprostszym i najszybszym, prawnie możliwym do zastosowania rozwiązaniem w tej transakcji. W efekcie umożliwi to szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia.

– Plan połączenia PKN Orlen, grupy Lotos i Grupy PGNiG stanowi odpowiedź największych polskich koncernów paliwowo-energetycznych na nadchodzące wyzwania, ułatwiając dostosowanie się do bezprecedensowych zmian rynkowych. Firmy europejskie już jakiś czas temu skutecznie zareagowały na te wyzwania – właśnie poprzez konsolidacje – mówi cytowany w komunikacji prasowym Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Dodaje, że Orlen jako lider fuzji, stworzy koncern, który będzie realnie wspierać rozwój kraju i tworzenie nowych miejsc pracy.

– Tworzymy zintegrowany i zdywersyfikowany koncern paliwowo-energetyczny, bazujący na silnych stronach każdej ze spółek, zdolny do stawienia czoła wyzwaniom transformacji energetycznej i sprostania międzynarodowej konkurencji. Umiejętnie wykorzystamy ten potencjał gwarantując długoterminowe zyski dla firm i ich akcjonariuszy, stabilne ceny energii dla polskiej gospodarki, atrakcyjny pakiet kompleksowych usług dla klientów i rozwój wszystkich pracowników – twierdzi z kolei Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Jego zdaniem określona właśnie struktura transakcji zapewni płynność nowej grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności, jak morska i lądowa energetyka wiatrowa, magazynowanie energii czy zaawansowane technologie wodorowe.

Obajtek informuje, że we wrześniu powinien być znany szczegółowy model połączenia. Z kolei na przełomie października i listopada ma się odbyć walne zgromadzanie Orlenu, które podejmie decyzję o emisji akcji. Szef płockiego koncernu liczy, że do akwizycji dojdzie jeszcze w tym roku.

W wyniku połączenia powstanie koncern o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym zysku EBITDA szacowanym na ok. 20 mld zł. Orlen wyraża przekonanie, że dzięki fuzji będzie mógł skuteczniej konkurować z takimi koncernami jak: BP, Total, Shell czy Repsol, które wydłużają i integrują łańcuchy wartości oraz inwestują w perspektywiczne obszary.