Komisja Prawna Izby Reprezentantów USA zatwierdziła we wtorek projekt ustawy zezwalającej na pozywanie do sądu na terenie USA krajów członkowskich OPEC. Ustawa o zakazie karteli produkujących i eksportujących ropę (No Oil Producing and Exporting Cartels – NOPEC), jak wyjaśniono na stronie internetowej komitetu prawnego izby, daje departamentowi sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych uprawnienia do wszczynania roszczeń antymonopolowych przeciwko krajom członkowskim OPEC i daje sądom amerykańskim uprawnienia do rozpatrywania takich spraw.

""

Posiedzenie OPEC w Wiedniu/Bloomberg

energia.rp.pl

Autorzy projektu zauważają, że członkowie OPEC „zmawiają się w celu kontrolowania cen (ropy na globalnym rynku -red), ograniczenia produkcji ropy naftowej, nieuczciwie zawyżają ceny surowca, aby zaspokoić chciwe potrzeby producentów ropy”.

– Gdyby firmy amerykańskie działały w ten sposób, byłoby to traktowane jako naruszenie prawa antymonopolowego – argumentuje szef komitetu prawnego Jerrold Nadler. Aby ustawa stała się prawem, musi zostać przyjęta przez Izbę Reprezentantów, Senat, a następnie podpisana przez prezydenta.