Nowy cennik oznacza dla większości gospodarstw domowych mających umowy z PGNiG Obrót Detaliczny zniżkę opłat za zużywany surowiec o 2,9 proc.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na gaz dla dwóch firm. Pierwsza dotyczy PGNiG Obrót Detaliczny, firmy zależnej od PGNiG odpowiedzialnej za sprzedaż błękitnego paliwa do gospodarstw domowych. Nowa taryfa detaliczna będzie obowiązywać od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. W jej ramach ceny surowca uległy obniżeniu o 2,9 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe i opłata abonamentowa) o 2,6 proc. URE tłumaczy, że do obniżki taryfy przyczyniły się niskie ceny błękitnego paliwa, którym handel odbywa się na Towarowej Giełdzie Energi.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Na razie nie zmieniła się taryfa dystrybucyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa, kolejnego podmiotu zależnego od PGNiG, do którego należą gazociągi dystrybucyjne w naszym kraju. Postępowanie w sprawie nowych stawek jest jednak w toku. Na dziś oznacza to, że gospodarstwa domowe posiadające w PGNiG Obrót Detaliczny umowy kompleksowe (obejmujące również taryfę dystrybucyjną), odczują na swoich rachunkach średni spadek płatności o około 1,8-1,9 proc. URE informuje, że spadek cen będzie najbardziej odczuwalny dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe, zużywających stosunkowo duże ilości gazu. Miesięcznie zapłacą średnio o kilka złotych mniej niż dotychczas.

Drugim podmiotem działającym na rynku gazu, któremu URE zatwierdziła nowy cennik jest Polskie LNG, firma zależna od państwowego Gaz-Systemu, do której należy gazoport w Świnoujściu.  Taryfa dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego dla tego podmiotu będzie obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. Jej wprowadzenie oznacza wzrost średniej stawki za usługi regazyfikacji o 1,9 proc. Stawka za przeładunek gazu LNG na autocysterny wzrasta z kolei o 0,4 proc. Do ich zwyżki w istotnym stopniu przyczynił się przewidywany wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2 i energii elektrycznej, jak również koszty związane z planowanym zwiększeniem zakresu usług świadczonych przez terminal.