Wypunktowali takie słabe, ich zdaniem, strony tej największej firmy na świecie jak niska stopa dywidendy, ryzyko polityczne wiążące się wpływem rządu na kierowanie tym koncernem oraz marne perspektywy dla cen ropy naftowej

W tej sytuacji, jak informuje Bloomberg, wartość godziwą Aramco  oszacowali na  około 28 proc. mniej  niż  1,88 biliona dolarów kapitalizacji po pierwszym dniu notowań na giełdzie w Rijadzie.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

Eksperci Sanford C. Bernstein jednak nie wykluczali dalszego wzrostu kursu akcji Aramco w krótkim terminie w związku z ich włączeniem do indeksu a także trudnościami wiążącymi się z grą na krótko. Analitycy napisali w nocie dla inwestorów, że  nie będą zdziwieni jeśli Aramco osiągnie wycenę na poziomie 2 bilionów dolarów. Dzisiaj, w drugim dniu notowań, ta bariera została sforsowana. W. Z