PKN Orlen poinformował o osiągnięciu porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie tegorocznego wzrostu wynagrodzeń i wypłaty nagród dla pracowników spółki. Zastrzegł jednocześnie, że nie dotyczą one kadry zarządzającej. Negocjacje na temat płac po raz pierwszy w historii udało się zakończyć przed ustalonym w układzie zbiorowym pracy terminem 28 lutego. Ponadto ich zakończenie w spółce matce otwiera drogę do rozpoczęcia rozmów na temat wzrostu płac w pozostałych firmach należących do grupy kapitałowej.

– Wielokrotnie potwierdziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych deklaracji i przyjęcie zaproponowanych przez nas warunków przez stronę związkową jest na to najlepszym dowodem. Zawarcie porozumienia było możliwe dzięki zaangażowaniu stron w dialog zmierzający do osiągnięcia wspólnego, satysfakcjonującego stanowiska – mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dodaje, że spółka stawia na rozwój pracowników, wdraża kolejne programy ukierunkowane na wzmacnianie ich kompetencji i poszerzania wiedzy. – Wzrost wynagrodzeń stanowi jeden z elementów działań motywacyjnych stosowanych w PKN Orlen – dodaje Obajtek.

W ramach negocjacji ustalono, że w okresie tegorocznych Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia pracownikom wypłacone zostaną nagrody jednorazowe na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Koncern przewidział także dodatkową specjalną nagrodę z okazji jubileuszu istnienia spółki, której wysokość będzie uzależniona od stażu pracy.

Ponadto strony potwierdziły realizację obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od 1 marca w wysokości 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w tzw. kategoriach od 1 do 6. Dodatkowo zadecydowano o wypłacie jednorazowego świadczenia dla zatrudnionych w kategoriach 7 oraz 8, nie obejmującym kadry zarządzającej, w wysokości 2,1 tys. zł brutto w marcu tego roku. Każdy uprawniony pracownik otrzyma też kartę zakupową o wartości 500 zł, umożliwiającą dokonywanie zakupów na wszystkich stacjach PKN Orlen w Polsce. Świadczenie to może być zamienione na doładowanie konta na platformie kafeteryjnej taką samą kwotą.

Z ostatnich danych wynika, że na koniec grudnia 2017 r. w samym PKN Orlen było zatrudnionych niespełna 5 tys. osób. Z kolei w całej grupie kapitałowej pracowało prawie 20,3 tys. osób. Najwięcej zatrudnionych było klejono w firmach zależnych: czeskim Unipetrolu (4,7 tys.), Orlen Serwis (1,6 tys.), Orlen Lietuva (1,6 tys.), Anwilu (1,3 tys.) i Orleneie Ochrona (1,1 tys.).