Od 3 marca do 15 kwietnia w gdańskiej rafinerii Grupy Lotos potrwa postój remontowy. Koncern przygotowywał się do niego od 1,5 roku. Zaplanowanej przerwy mają nie odczuć klienci firmy. Głównym celem postoju jest zapewnienie rafinerii dalszego bezpiecznego funkcjonowania oraz wzrost efektywności instalacji. Zakres remontu obejmuje 55 instalacji, 2,5 tys. aparatów i rurociągów oraz ponad 3,5 tys. urządzeń i armatury. Oprócz przeglądów, wymiany aparatów i urządzeń, napraw i czyszczenia rurociągów i aparatów, wykonane zostaną pod nadzorem inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego dziesiątki tysięcy rewizji, kontroli i badań diagnostycznych urządzeń, w celu dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

– Lotos dysponuje jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie, a obecnie realizuje kolejną wielką inwestycję – projekt EFRA, który sprawi, że osiągnie jeszcze wyższy poziom doskonałości technologicznej, znacznie pogłębiając przerób ropy i całkowicie zaprzestając produkcji wysokosiarkowego oleju opałowego.

Zamiast tego paliwa, Lotos wyprodukuje dodatkowo około 900 tys. ton paliw motorowych oraz koks twierdzi cytowany na stronach internetowych spółki Jarosław Kawula, wiceprezes ds. produkcji w Grupie Lotos. Dodaje, że podczas postoju, obok typowych prac remontowych, nastąpi połączenie nowych instalacji projektu EFRA z istniejącą infrastrukturą oraz zrealizowanych zostanie kilka dużych zadań modernizacyjnych, zwiększających efektywność instalacji.

Główne prace modernizacyjne mają dotyczyć trzech instalacji destylacji ropy. W efekcie wzrośnie efektywność przerobu i produkcja najcenniejszych, lżejszych frakcji ropy, z których Lotos produkuje wysokiej jakości paliwa motorowe. Ponadto przeprowadzenie prac remontowych zwiększy elastyczność w doborze przerabianych gatunków ropy, co powinno przynieść koncernowi wymierne korzyści ekonomicznie.

Grupa Lotos podaje, że rocznie średnio wykorzystuje ponad 99 proc. mocy projektowych rafinerii. Dzięki temu sprzedaje ponad 11 mln ton paliw rocznie. W efekcie ma ponad 30-proc. udziału w krajowym rynku paliw.