Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zakończyła postępowanie konkursowe na członków zarządu spółki. Jej prezesem został Piotr Woźniak, dotychczas jednie pełniący obowiązki prezesa koncernu. Z kolei wiceprezesem ds. handlowych mianowano Macieja Woźniaka, wiceprezesem ds. finansowych będzie Bogusław Marzec, wiceprezesem ds. korporacyjnych Janusz Kowalski, a wiceprezesem ds. rozwoju Łukasz Kroplewski.

Decyzją rady swoje funkcje mają pełnić od 11 lutego do końca wspólnej kadencji, która upływa 30 grudnia tego roku. Wiceprezesem PGNiG pozostał Waldemar Wójcik, wybrany na to stanowisko 3 kwietnia 2014 r. przez pracowników firmy. Tym samym zarząd spółki liczy obecnie sześć osób.

Zarząd i rada PGNiG przyjęli także rezygnację Piotra Woźniaka z funkcji członka rady nadzorczej gazowniczego koncernu. Jednocześnie Maciej Woźniak, Bogusław Marzec i Janusz Kowalski wypowiedzieli w firmie prokury.

Piotr Woźniak od października 2005 r. do listopada 2007 był ministrem gospodarki, a od grudnia 2011 do grudnia 2013 r. wiceministrem środowiska oraz głównym geologiem kraju. Wcześniej, bo w latach 2000 – 2002 zajmował stanowisko wiceprezesa ds. handlu i restrukturyzacji PGNiG. Następnie do 2005 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję radnego miasta stołecznego Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.