Grupa Lotos symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego na terenie rafinerii w Gdańsku rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej, który określa jako Projekt EFRA. Inwestycja o łącznej wartości około 2,3 mld zł ma się zakończyć w 2018 r. Dzięki niej koncern zwiększy wysokość marży uzyskiwanej na przerobie każdej baryłki ropy o około 2 USD. Nowe instalacje pozwolą na dodatkowe wyprodukowanie do 900 tys. ton paliw rocznie.

Pierwsze kluczowe instalacje realizowane w ramach Projektu EFRA zaczną powstawać w drugim kwartale 2016 r. Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny to instalacje: opóźnionego koksowania (DCU), produkcji wodoru (HGU), hydroodsiarczania benzyny z koksowania (CNHT), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz destylacji hydrowaxu (HVDU).

Inwestycja rozpoczyna się od prac ziemnych związanych z przygotowaniem terenu i miejsc fundamentowania pod przyszłe budynki, budowle, konstrukcje i instalacje produkcyjne. Powstający zespół nowoczesnych i powiązanych ze sobą instalacji pozwoli rafinerii przerabiać ropę tak, aby uzyskiwać z niej wyłącznie produkty dające stosunkowo wysokie marże. W ten sposób Grupa Lotos chce w pełni zagospodaruje tak zwaną ciężką pozostałość, czyli tę frakcję ropy, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Po zakończeniu inwestycji i uruchomieniu nowych instalacji, z każdej tony ciężkiej pozostałości powstanie około 700 kg paliw oraz 300 kg koksu, a rafineria nie będzie musiała produkować ciężkiego oleju opałowego.