Petrolinvest opuści GPW

Bloomberg

KNF wykluczyła akcje spółki z obrotu na GPW. Ponadto nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 0,8 mln zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW. Wykluczenie faktycznie nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja nadzorcy stanie się ostateczna. Jeśli spółka złoży odwołanie termin ten ulegnie istotnemu wydłużeniu. KNF zdecydowała też o nałożeniu na Petrolinvest kary pieniężnej w wysokości 0,8 mln zł.

Akcje spółki wykluczono i nałożono na spółkę karę pieniężną za naruszenie obowiązków informacyjnych w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości raportów finansowych za lata 2008-2015. KNF stwierdza, że naruszenia nastąpiły w jedenastu obszarach. Chodzi m.in. o niedokonanie przez spółkę wyceny umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza do ich wartości godziwej oraz kredytów udzielonych przez banki.

– Zdaniem KNF naruszenia dokonane przez Petrolinvest w związku z publikacją sprawozdań finansowych były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej raportów okresowych spółki – informuje KNF.

Mogą Ci się również spodobać

Ceny ropy i paliw płynnych mogą jeszcze wzrosnąć

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Puls Biznesu”: Podwójna rola dyrektora Marcin Przychodzki z ...

Ukraiński prąd szybko zielenieje

Nasz sąsiad wykorzystuje coraz więcej źródeł odnawialnych do produkcji prądu. Przez rok Ukraina potroiła ...

Dron KGHM pomoże ratować ludzi w kopalni

Podczas testów dron poradził sobie z wysoką temperaturą, dużą wilgotnością i zapyleniem – mówi ...

Kosmiczne zarobki w Naftogazie Ukrainy

Rada ministrów Ukrainy wstrzymuje kontrakty zarządowi koncernu Naftogaz. Powód to gigantyczna wysokość wynagrodzeń w koncernie. ...

Polacy nie lubią mrozu. Pobili rekord zapotrzebowania na moc

We wtorek około godziny 19 padł kolejny rekord zapotrzebowania na moc w zimowym szczycie. ...

Polscy górnicy potrzebni w czeskich kopalniach

Był czas, kiedy to Polacy poszukiwali tam pracy. Dziś jest odwrotnie – to czeskie ...