Petrolinvest opuści GPW

Bloomberg

KNF wykluczyła akcje spółki z obrotu na GPW. Ponadto nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 0,8 mln zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW. Wykluczenie faktycznie nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja nadzorcy stanie się ostateczna. Jeśli spółka złoży odwołanie termin ten ulegnie istotnemu wydłużeniu. KNF zdecydowała też o nałożeniu na Petrolinvest kary pieniężnej w wysokości 0,8 mln zł.

Akcje spółki wykluczono i nałożono na spółkę karę pieniężną za naruszenie obowiązków informacyjnych w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości raportów finansowych za lata 2008-2015. KNF stwierdza, że naruszenia nastąpiły w jedenastu obszarach. Chodzi m.in. o niedokonanie przez spółkę wyceny umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza do ich wartości godziwej oraz kredytów udzielonych przez banki.

– Zdaniem KNF naruszenia dokonane przez Petrolinvest w związku z publikacją sprawozdań finansowych były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej raportów okresowych spółki – informuje KNF.

Mogą Ci się również spodobać

Inwestorzy giełdowi wyprzedawali akcje Enei i ZE PAK

Minister skarbu potwierdził informacje „Rz” o możliwej fuzji energetycznych grup. W środę akcje Enei ...

Lotos odebrał ładunek ropy z Kanady

Grupa Lotos odebrała w sobotę w Naftoporcie ładunek 100 tys. ton (blisko 700 tys. ...

Walka ze smogiem na wszystkich frontach!

Smog to już nie tylko hasło głośno wykrzykiwane przez ekologów, ale realne zagrożenie, z ...

Trump pyta Putina o ropę

Prezydenci USA i Rosji uzgodnili przeprowadzenie konsultacji w sprawie sytuacji na rynku ropy. Na ...

Białoruś kupiła ropę z… Azerbejdżanu

Niedostatek taniej ropy z Rosji białoruska rafineria musi uzupełnić zakupami w Azerbejdżanie. W terminalu ...

Największy debiut giełdowy świata tylko dla Saudyjczyków

Pierwsza oferta publiczna Aramco, największego na świecie producenta ropy, będzie skierowana głównie do inwestorów ...