Mocno wzrosły zyski PKN Orlen

Bloomberg

W I kwartale koncern zanotował rekordowe wyniki w każdym z segmentów prowadzonej działalności. To m.in. efekt sprzyjających warunków zewnętrznych.

PKN Orlen wypracował w I kwartale 22,9 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i aż 2,1 mld zł czystego zysku. Oba wyniki mocno wzrosły w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Zwyżki wyniosły odpowiednio 41,1 proc. oraz 521,4 proc.

Kluczowy dla koncernu wskaźnik, czyli oczyszczona EBITDA wg LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z pominięciem zmian na zapasach ropy oraz odpisów aktualizujących majątek trwały) wyniósł ponad 2,3 mld zł i był o 19,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Spółka informuje, że to m.in. rezultat wzrostu łącznych wolumenów sprzedaży o 4 proc., które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału. Grupa zwiększyła też przerób ropy o 7 proc. oraz średnie dzienne wydobycie ropy i gazu o 8 proc. Wreszcie pozytywne efekty przyniósł wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w segmencie detalicznym.

Rekordowe wyniki PKN Orlen zanotował w każdym z segmentów prowadzonej działalności. Osiągnieciu tak dobrych rezultatów niewątpliwie sprzyjały czynniki zewnętrzne. W I kwartale wzrosły marże rafineryjne i petrochemiczne, średnia cena ropy, a także doszło do osłabienia średniego kursu złotówki względem dolara i umocnienia względem euro. Ponadto koncern na wszystkich rynkach, na których jest obecny, odnotował wzrost konsumpcji oleju napędowego. Zauważa, że kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa.

– Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę – twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen. Dodaje, że w minionym kwartale koncern zainicjował projekt budowy instalacji tzw. visbreakingu, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy. Grupa kontynuuje także wcześniej rozpoczęte inwestycje energetyczne w Polsce i petrochemiczne w Polsce i Czechach oraz modernizacyjne w segmencie detalicznym.

Mogą Ci się również spodobać

Energa szykuje lifting strategii rozwoju

Koncern pracuje nad nową koncepcję biznesową dla ostrołęckich bloków węglowych. Mają być konkurencją dla ...

Nie ma co liczyć na dużo tańszy prąd

Ceny energii mają szansę spaść. Ale będą to raczej symboliczne obniżki. Pozwoli to branży ...

Orlen czeka na optymalne warunki emisji obligacji

Koncern chce sprzedać papiery za 1 mld zł. Ciągle nie wiadomo jednak, na jakich ...

Analitycy: paliwa drożeją, ale święta będą tańsze niż przed rokiem

W porównaniu do sytuacji z 2015 r., wyjeżdżając na święta najwięcej oszczędzą kierowcy tankujący ...

PGNiG i PGG będą współpracować

Koncerny podpisały umowę w sprawie pozyskiwania metanu z pokładów węgla kamiennego z kopalni w ...

Powietrze może być czyste

Gdyby regionalne plany działań naprawczych respektowano, smog od wielu lat byłby tylko wspomnieniem. Smog ...