Rekordowy zysk PKN Orlen

Bloomberg

Kluczowy dla koncernu wynik EBITDA LIFO wyniósł w ubiegłym roku 8,7 mld zł. Mocno wzrósł też zysk netto. W tym roku koncern chce zwiększyć inwestycje do 4,8 mld zł.

Po czterech kwartałach ubiegłego roku PKN Orlen zanotował ponad 88,3 mld zł skonsolidowanych przychodów. Sprzedaż spadła o 17,3 proc. w stosunku do odnotowanej w 2014 r. To przede wszystkim efekt niskich cen ropy. Z kolei czysty zarobek grupy przekroczył 3,2 mld zł. Rok wcześniej koncern poniósł 5,8 mld zł straty netto.

Dla oceny wyników PKN Orlen kluczowe znaczenie ma wynik EBITDA LIFO, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację z pominięciem zmian na zapasach ropy oraz odpisów aktualizujących majątek trwały. Ten wyniósł 8,7 mld zł i okazał się wyższy o 3,5 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego. Był też najwyższy w historii grupy.

Koncern podaje, że istotny wpływ na osiągnięte wyniki miało bardzo dobre otoczenie makroekonomiczne oraz rekordowa sprzedaż. W ubiegłym roku średnia cena ropy Brent spadła o 47 proc. do 52,4 USD za baryłkę, złotówka osłabiła się względem USD o prawie 20 proc., a tzw. marża downstream wzrosła o 2,4 USD, czyli do poziomu 13,8 USD.

Również sam czwarty kwartał był dla PKN Orlen stosunkowo udany. W tym czasie zysk EBITDA LIFO wyniósł prawie 1,9 mld zł i był o 48,1 proc. lepszy niż w tym samym czasie 2014 r. Szczególnie dobre wyniki osiągnięto w segmencie sprzedaży detalicznej paliw.

– Sytuacja makroekonomiczna jest dziś nieco inna niż w połowie 2014 r. kiedy była zatwierdzana strategia, dlatego cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia. W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym – stwierdził cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen. Dodał, że zarząd chce także w większym stopniu wykorzystać potencjał koncernu w obszarze innowacji.

W 2016 r. PKN Orlen zamierza realizować zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności. W Polsce uruchamiana będzie elektrociepłownia we Włocławku oraz kontynuowany projekt budowy bloku energetycznego w Płocku. W Czechach realizowana będzie budowa instalacji polietylenu oraz odbudowa instalacji olefin. Wreszcie w detalu koncern planuje inwestować w rozwój sieci stacji paliw, w tym budowę kolejnych 20 obiektów w Polsce, Niemczech i w Czechach.

W tym roku koncern planuje przeznaczyć na inwestycje 4,8 mld zł, wobec 3,8 w 2015 r. Z tej kwoty 3,3 mld zł zostanie przeznaczone na rozwój koncernu. Najwięcej pieniędzy pochłonie budowa bloków energetycznych we Włocławku i Płocku. Istotne wydatki obleją też segment poszukiwań i wydobycia ropy i gazu, bo sięgną prawie 0,9 mld zł. Około 60 proc. tej kwoty przypadnie na inwestycje w złoża w Kanadzie, a reszta w złoża krajowe.

„Wyniki pokazują jak efektywnie korzystamy ze sprzyjających warunków makroekonomicznych”

„Wyniki za 2015 r. pokazują jak efektywnie korzystamy ze sprzyjających warunków makroekonomicznych skutecznie wzmacniając nasze fundamenty finansowe. W minionym roku kontynuowaliśmy rozwój i integrację poszczególnych segmentów oraz optymalizację struktury grupy kapitałowej, co w dłuższym horyzoncie umożliwi nam jeszcze lepsze reagowanie na zmienność otoczenia” – oświadczył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Jak zaznaczył płocki koncern, na wyniki osiągnięte tam w 2015 r. „istotny wpływ miało bardzo dobre otoczenie makroekonomiczne oraz rekordowa sprzedaż”. Spółka podała, że w 2015 r. średnia cena ropy Brent wynosiła 52,4 USD/bbl (baryłkę) i była o 47 proc. niższa niż rok wcześniej, złotówka osłabiła się względem USD o prawie 20 proc., a marża downstream (rafineria, petrochemia i energetyka) wzrosła o 2,4 USD/bbl do poziomu 13,8 USD/bbl. (PAP)

Mogą Ci się również spodobać

Energetyka jest dla ludzi

Inwestycje w tej branży zwykle kojarzone są z wartymi miliardy złotych projektami. To błąd. ...

PKN Orlen inwestuje w Trzebini

Koncern wybuduje m.in. instalację do produkcji glikolu za ponad 200 mln zł. Poza tym ...

Lotos przyśpiesza inwestycje w sieć ładowarek

W najbliższych trzech kwartałach gdański koncern chce powiększyć ilość stacji paliw umożliwiających ładowanie samochodów ...

Gazprom traci zyski

Gazowy gigant z Rosji zarobił 1,5 raza mniej niż rok wcześniej. Zwiększył za to ...

Ukraina otwiera magazyny gazu dla UE

Komisja Europejska chce przekonać szefów firm gazowych, w tym PGNiG, do korzystania z ukraińskich ...

Oferta dopasowana do oczekiwań klienta

Dla nowo przyłączanych budynków jednorodzinnych cena ogrzewania w sposób realny zmniejszy się o kilkadziesiąt ...