ZUS chce upadłości Petrolinvestu

Post Image
Post Image

Sąd już zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

ZUS złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Petrolinvestu. W efekcie Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku firmy poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W kolejnym etapie może dojść do ogłoszenia upadłości Petrolinvestu i ustanowienia syndyka, którego zadaniem będzie spieniężenie majątku spółki.

Spółka przekonuje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu doprowadzą do pozyskania środków w pełni zabezpieczających spłatę zobowiązań wobec ZUS. Chodzi o rozmowy z inwestorami branżowymi, którzy poza zaangażowaniem finansowym podejmą się też realizacji projektu poszukiwawczo-wydobywczego dotyczącego złóż ropy i gazu na kazachskiej koncesji OTG.

– Pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej oraz makropolitycznej w regionie spółka prowadzi rozmowy z inwestorami zmierzające do ich zaangażowania finansowego oraz operacyjnego w ramach poszczególnych kontraktów poszukiwawczo-wydobywczych. Ze względu na potencjał geologiczny posiadanych kontraktów inwestorzy wykazują zainteresowanie negocjacjami – informuje Katarzyna Wicka z działu relacji inwestorskich Petrolinvestu.

Zarząd uważa, że możliwe będzie zrealizowanie transakcji w nadchodzących miesiącach. Jednak pozyskanie inwestora na koncesji OTG zapowiada od kilku lat i jak na razie nic z tego nie wyszło.

Zarząd liczy też na sfinalizowanie sprzedaży udziałów w kazachskiej firmie Emba Jug Nieft. W tym przypadku transakcja zapowiadana jest już od grudnia 2011 r. i do dziś nie może być sfinalizowana.

W ubiegłym roku skonsolidowana strata netto Petrolinvestu wyniosła aż 451,8 mln zł, wobec 271,7 mln zł zanotowanych w 2014 r. BDO, któremu zlecono badanie sprawozdania rocznego, podało, że nie było w stanie uzyskać dowodów stanowiących wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii na jego temat. Biegły zauważył m.in., że 18 marca upłynął termin ważności okresu poszukiwawczego koncesji OTG, a wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2015 r. przekraczała 0,6 mld zł.

Petrolinvest jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Początkowo kurs jego akcji utrzymywał się na wysokim poziomie, nawet 750 zł, głównie na fali obietnic związanych z rychłym rozpoczęciem wydobycia ropy i gazu. Cel ten nigdy nie został zrealizowany. Obecnie walory spółki kosztują kilkanaście groszy.

Mogą Ci się również spodobać

Polska wciąż jest atrakcyjna

Zainwestowaliśmy w rozwój gospodarki ponad 630 mln dol. – mówi Beata Stelmach, prezes GE ...

Rosja nie chce dalszej redukcji wydobycia ropy

Rosja sprzeciwi się dalszym próbom cięcia poziomu wydobycia ropy naftowej. Agencja Bloomberga pisze, powołując ...

Będzie więcej stacji gazu CNG oraz LNG

Duże nadzieje na większą sprzedaż ma zwłaszcza PGNiG. W tym segmencie rozwijać chcą się ...

URE bada, czy nie doszło do manipulacji cenami prądu

W maju na Towarowej Giełdzie Energii doszło do niespodziewanej zwyżki cen w kontraktach terminowych, ...

Sprostowanie

W dniu 04.02.2017 na portalu internetowym rp.pl pojawił się artykuł dotyczący przedsiębiorstwa PROKON, operatora ...

Jestem za energetyką rozproszoną

Musimy zmienić tok myślenia i lokować elektrownie tam, gdzie jest planowana duża produkcja wymagająca ...