Lotos mniej inwestuje

The logo of Grupa Lotos SA sits above the company's headquarters in Gdansk, Poland, on Monday, Dec. 6, 2010. Russian companies such as OAO Gazprom's oil arm and OAO Rosneft are interested in acquiring Grupa Lotos SA, PolandÕs second-biggest refiner, and may team up to make a competitive bid, said Energy Minister Sergei Shmatko. Photographer: John Guillemin/Bloomberg

W ubiegłym roku gdański koncern na różne przedsięwzięcia rozwojowe przeznaczył 842,4 mln zł. To o 17,8 proc. mniej niż w 2019 r.

W 2020 r. kluczowy dla Lotosu wskaźnik, czyli oczyszczony, skonsolidowany wynik EBITDA LIFO wyniósł 1,36 mld zł, co oznaczało jego spadek o 52,6 proc. W ocenie spółki to konsekwencja pogorszenia się sytuacji na rynku surowców i produktów naftowych, recesji gospodarczej oraz zaburzenia równowagi w relacji podaży i popytu w warunkach pandemii.

Duży spadek kursu ropy i gazu miał szczególnie negatywne skutki dla biznesu wydobywczego. Jednocześnie niskie marże na sprzedaży benzyn i oleju napędowego istotnie obniżyły wyniki w obszarze produkcji i handlu.

W ubiegłym roku Lotos przeznaczył na inwestycje 842,4 mln zł wobec 1,025 mld zł rok wcześniej. W tym czasie m.in. uruchomiono tzw. Węzła Odzysku Wodoru, który zgodnie z założeniami ma umożliwić dodatkową produkcję paliw: 70 tys. ton LPG, 43 tys. ton benzyny surowej, 39 tys. ton benzyny lekkiej i prawie 9 tys. ton wodoru rocznie. Ponadto w ubiegłym roku finalizowano prace nad projektem budowy czwartego nalewaka kolejowego, celem zwiększenia efektywności i opłacalności produkcji paliw, a także ograniczenia uciążliwości dla środowiska i usprawnienia logistyki.

Nowy nalewak o wydajności 2,2 mln ton paliw rocznie ma zapewnić koncernowi możliwość dostarczenia większej ilości oleju napędowego i benzyn na rodzimy rynek. Grupa zakończyła też budowę systemu ciągłego monitoringu zanieczyszczeń (CEMS). Wreszcie w grudniu gdańska rafineria wytworzyła pierwsze w swojej historii biokomponenty, takie jak: biopropan (biokomponent LPG) oraz biowęglowodory ciekłe (biokomponenty oleju napędowego). To pierwszy krok firmy w kierunku budowy ekologicznej rafinerii wykorzystującej w produkcji surowce pochodzenia roślinnego.

Plany inwestycyjne na kolejne lata obejmują m.in. budowę wielkoskalowej instalacji do produkcji wodoru (projekt Green H2). Lotos zamierza również kontynuować współpracę z przedstawicielami polskich miast zainteresowanych wdrożeniem komunikacji miejskiej zasilanej wodorem. Ponadto podaje, że jego najbardziej zaawansowanym analitycznie przedsięwzięciem jest projekt HBO (Hydrokrakingowy Blok Olejowy). To pomysł na dywersyfikację działalności w kierunku nowych, niepaliwowych produktów. Wreszcie, razem z Orlenem i zależną od niego Energą, Lotos analizuje możliwość wspólnej budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku, z terminem realizacji do lipca 2026 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ustawa kogeneracyjna we wrześniu. Energia podrożeje średnio do 4 zł miesięcznie

Zdaniem ministra energii, uda się uniknąć okresu bez wsparcia dla kogeneracji, czyli wytwarzania prądu ...

Pływająca elektrownia atomowa wyrusza w drogę na Czukotkę

Szykuje się niezwykły konwój wodami Arktyki. Pierwszy na świecie pływający atomowy blok energetyczny jest ...

PFR dofinansuje budowę bloku w Jaworznie. Co z atomem?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisał z Tauronem umowę, na mocy której zainwestuje do 880 ...

IRENA: rośnie atrakcyjność inwestycji w OZE

Malejące koszty produkcji elektryczności z OZE zwiększają atrakcyjność inwestowania. Wiele państw szuka sposobów odbudowy ...

Czy ogrzewanie elektryczne się opłaca

Tańszy prąd nocą miał zachęcać do ekologicznej formy ogrzewania. Ale na razie zainteresowanie tzw. ...

URE nie odpuści firmom za 20. stopień zasilania

Kolejne spółki otrzymują pisma o wszczęciu postępowań w sprawie przekroczenia limitów poboru prądu w ...