Petrolinvest chce scalić akcje

Bloomberg

Na 24 sierpnia zwołano ZWZA. Poza uchwałami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutoriom, ma być podjęta decyzja o scaleniu akcji w proporcji 16 do 1.

Zarząd Petrolinvestu zwołał na 24 sierpnia zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Porządek obrad przewiduje m.in. przyjecie do wiadomości sprawozdania rady nadzorczej, sprawozdania finansowego, oceny sytuacji spółki oraz oceny pracy rady nadzorczej. Jak na każdym ZWZA będą też rozpatrywane i zatwierdzane: sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok dotyczące spółki i grupy kapitałowej. Zarząd w projektach uchwał proponuje zatwierdzenie każdego z nich. Wnosi też o udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej. Z kolei poniesiona przez spółkę w ubiegłym roku strata w wysokości 223,3 mln zł ma być pokryta z przyszłych zysków.

Poza standardowymi dla ZWZA uchwałami, zarząd chce podjęcia decyzji w sprawie scalenia akcji spółki. Proponuje aby dokonać go przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. W związku z tym wnosi, aby nowa wartość nominalna akcji wynosiła 160 zł, zamiast dotychczasowych 10 zł. W efekcie ich liczba zmalałaby z ponad 241,9 mln do 15,1 mln.

Projekt uchwały o scaleniu przewiduje upoważnienie i zobowiązanie zarządu do podejmowania wszelkich działań koniecznych do przeprowadzenia scalenie w proporcji 16 do 1. W szczególności byłby on uprawniony do wyznaczenia dnia referencyjnego, w którym zostaną określone stany własności akcji spółki podlegające scaleniu.

Ewentualne niedobory walorów potrzebne do zapewnienia scalenia mają być realizowane kosztem tych udziałowców, którzy się na to zgodzą. Zanim do tego dojdzie spółka podpisze z takimi udziałowcami odpowiednie umowy o nieodpłatnym zrzeczeniu się części papierów niezbędnych do uzupełnienia niedoborów scaleniowych. Spółka na razie nie podaje, czy ktokolwiek już wyraził ewentualną chęć podpisania stosownych umów.

ZWZA ma też zobowiązać akcjonariuszy Petrolinvestu do sprawdzenia stanu posiadanych akcji oraz do dostosowania stanów posiadania w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby ich liczba stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 16. Ma to zminimalizować ryzyko niedojścia scalenia do skutku. Problem jednak w tym, że od maja notowania papierów Petrolinvestu na GPW są zawieszone, co w zasadzie uniemożliwia realizacje tego postulatu.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nowy statut Polenergii

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polenergii przyjęło zmiany w statucie niekorzystne dla mniejszych współwłaścicieli spółki. Funduszom ...

Bogdanka zyskowniejsza niż rok temu

Cena akcji Lubelskiego Węgla S.A., czyli Bogdanki, dobiła we wtorek rano pułapu 40,30 zł. ...

Akcje PGNiG mogą zyskać

W ocenie analityków Domu Maklerskiego mBanku akcje gazowego giganta są niedowartościowane. Dlatego rekomendują kupowanie ...

Tańszy gaz z PGNiG dla dużych odbiorców – prezes URE zatwierdził nową taryfę

Nowa niższa taryfa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dla dużych odbiorców została zatwierdzona przez ...

Współpraca kluczowa dla klimatu

Międzynarodowe koncerny, ale i instytucje państwowe mogą wiele zrobić, by zachęcić konsumentów do bardziej ...

Huragany spowolniły pompy w USA

Spadło tempo wzrostu produkcji ropy w USA. Eksperci widzą w tym spowolnienie „drugiej rewolucji ...