W JSW podwyżki dla górników

Adobe Stock

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał porozumienie płacowe z organizacjami związkowymi. Fundusz wynagrodzeń wzrośnie o 7 proc., pracownicy dostaną też jednorazową premię.

Jak podaje węglowa spółka, wzrost funduszu wynagrodzeń od czerwca tego roku spowoduje wzrost kosztów płac w całym 2018 r. o około 187 mln zł . Dodatkowo pracownikom zatrudnionym w 2016 r. spółka wypłaci jednorazową premię w łącznej wysokości około 370 mln zł.
– Podpisanie porozumienia wyczerpuje roszczenia płacowe w 2018 r. – podała JSW w komunikacie.
Związki zawodowe walczyły o 15 –procentowe podwyżki i nadpłatę świadczeń utraconych w czasie kryzysu, gdy spółka zrezygnowała z wypłaty niektórych przywilejów górniczych.
Równocześnie JSW poinformowała o możliwości utworzenia trzeciego subportfela z przeznaczeniem na cele inwestycyjne w ramach utworzonego przez JSW funduszu stabilizacyjnego. Zgromadzone tam środki przeznaczone będą na udział własny w strukturze finansowania dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla grupy, co ma ograniczyć ryzyko zakłócenia harmonogramu realizacji inwestycji w przypadku pogorszenia koniunktury rynkowej.
Zarząd planuje zasilić nowy subportfel kwotą 0,5 mld – 1 mld zł. Będzie to jednak wymagało uzyskania zgód korporacyjnych, w tym zgody walnego zgromadzenia.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Kopalnie pod kreską mimo wzrostu cen węgla

Trwa koniunktura na rynku węgla, ale nie wszystkie kopalnie osiągają zyski. Czy mają szansę ...

Wyniki Lotosu zgodne z oczekiwaniami

Początek roku przyniósł koncernowi poprawę wyników na działalności rafineryjnej przy jednoczesnym pogorszeniu rezultatów osiągniętych ...

Sikora: hurra, że to nie rząd zajmie się elektrownią atomową

Jestem zwolennikiem elektrowni atomowej i bardzo się cieszę, że pójdziemy krok do przodu – ...

Niekorzystny wyrok w sprawie smogu, ale na razie bez kar

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska złamała prawo unijne dopuszczając do nadmiernych wieloletnich ...

Europa deklaruje zmniejszenie emisji CO2, ale tego nie robi

W 2015 r. emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w UE wzrosły o ...

Sąd aprobuje ugodę z BP za katastrofę w Zat. Meksykańskiej

Sędzia Carl Barbier w Houston ostatecznie zaakceptował cywilną ugodę BP za wyciek ropy naftowej ...