PGNiG inwestuje w gazociągi

Fotorzepa, Piotr Wittman

URE zaakceptowało dwuletni program inwestycyjny koncernu w segmencie dystrybucji błękitnego paliwa na poziomie 2,86 mld zł.

Polska Spółka Gazownictwa, jedna z kluczowych firm wchodzących w skład grupy kapitałowej PGNiG, otrzymała zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizację projektu planu rozwoju na lata 2018 – 2022. Określono w niej przede wszystkim kwotę wydatków inwestycyjnych na najbliższe dwa lata. Spółka przewiduje, że wyniosą one 2,86 mld zł. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na: przyłączanie nowych odbiorców, budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu, gazyfikację terenów niezgazyfikowanych oraz inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu.

Uzgodniony plan rozwoju jest częścią strategii PSG wynikającej z realizacji strategii grupy kapitałowej PGNiG określonej na lata 2017-2022. Zgodnie z nią firma dystrybucyjna chce w latach 2016 – 2022 przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld zł. PSG informuje, że proces uzgadniania aktualizacji planu obejmował m.in. opiniowanie dokumentu przez zarządy województw w całej Polsce. Zgodnie z zapisami prawa energetycznego operator systemu dystrybucyjnego gazu zobowiązany jest sporządzać plan rozwoju w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż pięć lat i aktualizować go co dwa lata.

W tym roku PSG planuje rozpocząć realizację przynajmniej kilka dużych projektów. Największy, o wartości 126,4 mln zł, ma dotyczyć budowy gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski. Ubiegłoroczne nakłady grupy PSG był określone na prawie 1,5 mld zł. Po III kwartałach zrealizowano je w wysokości 688,2 mln zł.

Mogą Ci się również spodobać

Putin mówi, ropa tanieje

Po trzech dniach spokoju ceny ropy znów spadają. To reakcja rynków na wystąpienie prezydenta ...

Techniczna zmiana ocen

Agencja Fitch podniosła krajowe długoterminowe ratingi dla niektórych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa W ...

Ropa z łupków ma przyszłość

Tak uważa prezes największego koncernu naftowego świata – rosyjskiego Rosneft. Igor Sieczin wystąpił podczas ...

Energia z wiatru zagrożona w Polsce

Pośpieszne przyjęcie nowej ustawy o farmach wiatrowych może kosztować Polskę utratę zaufania inwestorów zagranicznych ...

Wzrośnie liczba stacji z paliwami alternatywnymi

Więcej inwestycji w ładowarki do pojazdów elektrycznych oraz punkty tankowania gazu i wodoru. Spółki ...